Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Щодо святкування 26-оi рiчницi Незалежностi Украiни

 

24 серпня 2017 року Президент Украiни, Головнокомандувач Збройних Сил Украiни Петро Порошенко прийняв урочистий Парад вiйськ, який пройшов центральною вулицею Киiва.
Пiдроздiли рiзних видiв та родiв вiйськ украiнських Збройних Сил, Державноi прикордонноi служби та Нацiональноi Гвардii пройшли урочистим маршем по Хрещатику.
Цьогорiч в Парадi вiйськ також взяли участь керiвники оборонних вiдомств i вiйськовослужбовцi Збройних Сил Великоi Британii, Грузii, Естонii, Канади, Латвii, Литви, Молдови, Польщi, Румунii i Сполучених Штатiв Америки.
Пiд час урочистих заходiв Глава Украiнськоi держави вручив орден "Золота Зiрка" з присвоiнням звання Герой Украiни лейтенанту Василю Тарасюку та рiдним загиблого капiтана iвгена Лоскота. Пiсля цього Президент Украiни вручив бойовi прапори дев'ятьом командирам вiйськових частин - 24-оi окремоi механiзованоi бригади iменi короля Данила, 72-оi окремоi механiзованоi бригади iменi Чорних Запорожцiв, 1-оi окремоi танковоi бригади "Сiверська", 16-оi окремоi бригади армiйськоi авiацii "Броди", 1-оi бригади оперативного призначення Нацiональноi гвардii Украiни iм. Петра Дорошенка, Вiйськового iнституту танкових вiйськ Нацiонального технiчного унiверситету "Харкiвський полiтехнiчний iнститут", Схiдного регiонального управлiння Державноi прикордонноi служби Украiни; 88-го окремого десантно-штурмового батальйону, 137-го окремого батальйону морськоi пiхоти.
Присутнi також вшанували пам'ять загиблих захисникiв Украiни.
Пiсля урочистих заходiв Президент поспiлкувався з киянами та гостями мiста, якi прийшли на Парад вiйськ, та привiтав iх з Днем Незалежностi Украiни.


Щодо вiзиту в Украiну Мiнiстра оборони США
24 серпня Президент Украiни Петро Порошенко докладно поiнформував Мiнiстра оборони США Джеймса Меттiса про безпекову ситуацiю в регiонi. Глава держави нагадав, що декiлька днiв тому мав зустрiч з представниками Органiзацii з Безпеки i Спiвробiтництва в iвропi в мiстi Щастя i провiв телефонну розмову в Нормандському форматi, за результатами якоi була досягнута домовленiсть, iнiцiйована Украiною, щоб з 25 серпня оголосити припинення вогню. "Ми дуже сподiваiмось на вiдповiдальну позицiю Росiйськоi Федерацii щодо суворого дотримання режиму припинення вогню", - зазначив Петро Порошенко на спiльному брифiнгу за результатами переговорiв з Мiнiстром оборони США.
Президент подякував Мiнiстру оборони США за чiтку i рiшучу пiдтримку Адмiнiстрацiiю США суверенiтету, територiальноi цiлiсностi i незалежностi Украiнськоi держави. Вiн вiдзначив присутнiсть на переговорах Спецiального представника Державного департаменту США по Украiнi Курта Волкера. За словами Петра Порошенка, вiн i досвiдченим аналiтиком i дипломатом. "Ми покладаiмо величезнi надii на Вашу дiяльнiсть i прогрес. Бажаю успiху у вашiй важливiй справi", - звернувся Петро Порошенко до Спецпредставника США по Украiнi.
"Якщо Москва не хоче в черговий раз змарнувати шанс iз реалiзацii досягнутих домовленостей впевнений в тому, що Москвi варто прийняти логiку, якоi дотримуються всi учасники Нормандського формату", - наголосив Петро Порошенко. Мова йде, про запровадження безпекового пакету, який складаiться з припинення вогню, виведення усiх росiйських пiдроздiлiв з територii окупованого Донбасу, припинення постачання зброi i вiйськ, забезпечення вiльного доступу мiжнародних спостерiгачiв ОБСi на всю територiю Донбасу, включно з неконтрольованою дiлянкою украiнсько-росiйського кордону.
Окремо Глава Украiнськоi держави вiдзначив позицiю iз розблокування процесу звiльнення заручникiв. За його словами, на сьогоднiшнiй день встановлено присутнiсть 130 заручникiв. Президент нагадав, що в Кропивницькому мав зустрiч з родичами полонених, якi перебувають на окупованiй територii та на територii Росii. "Ми вимагаiмо негайного прогресу в питаннях звiльнення заручникiв", - наголосив Петро Порошенко.
Глава Украiнськоi держави та Мiнiстр оборони США пiд час зустрiчi обмiнялися думками щодо посилення мiжнародноi присутностi на Донбасi - про розгортання можливоi миротворчоi мiсii ООН з мандатом Ради Безпеки ООН в окремих районах Донецькоi та Луганськоi областей. "Така мiжнародна присутнiсть сприяла б створенню належних безпекових умов для просування полiтичного треку мирного процесу", - зазначив Президент.
У свою чергу, Мiнiстр оборони США Джеймс Меттiс зазначив, що Росiя погодилася iз Мiнськими домовленостями про припинення вогню, про виведення своiх вiйськ i забезпечення подальшоi кооперацii щодо безпеки в iвропi. Вiн нагадав, що ранiше РФ пiдписала Будапештський меморандум разом з Великобританiю i США, вiдповiдно до якого всi сторони заявляли про свою повагу до незалежностi та цiлiсностi Украiни. "Також РФ зобов'язалася утримуватися вiд застосування сили проти Украiни i погроз застосування ядерноi зброi. Також в актi про спiвпрацю мiж НАТО та Росiiю Росiйська Федерацiя зобов'язалася поважати територiальну цiлiснiсть i полiтичну незалежнiсть iнших краiн. На жаль, РФ не дотримуiться духу цих мiжнародних зобов'язань", - зауважив вiн.
Джеймс Меттiс наголосив: "Союзники зi США будуть i далi здiйснювати тиск на Росiю, щоб примусити ii до поваги Мiнських угод доти, доки Росiя не пiде належним шляхом". Вiн додав, що США взяли на себе зобов'язання щодо полiтичних та дипломатичних зусиль для розв'язання конфлiкту, i привiтав дiяльнiсть Курта Волкера, який координуi з союзниками США зусилля в цьому процесi.
Водночас Президент Украiни Петро Порошенко та Мiнiстр оборони США Джеймс Меттiс пiд час переговорiв детально обговорили питання протидii агресii Росiйськоi Федерацii проти Украiни.
"Висловив вдячнiсть Адмiнiстрацii США за останнiй пакет обмежувальних заходiв, який пiдтвердив, що США готовi брати на себе лiдерську першiсть у трансатлантичному фронтi санкцiй. Сподiваiмося, що Кремль таки почуi мiжнародну спiльноту та припинить своi гiбриднi провокацii, спроби дестабiлiзацii миру i безпеки. В iншому разi цiна агресii буде зростати", - розповiв Глава Украiнськоi держави за результатами переговорiв. Вiн додав, що санкцii не i самоцiллю, а i iнструментом тримати Росiю за столом переговорiв i забезпечити повну iмплементацiю Мiнського процесу.
У свою чергу, Мiнiстр оборони США зауважив, що сьогоднiшнiй день закарбуiться в його пам'ятi i вiн "вiдчув свiжий подих незалежностi та свободи". "Це менi нагадуi про те, що Америцi багато що дiсталося не задарма. Але, пане Президенте, стояти поруч з Вами в цей день це велика честь для мене. США також стоять поруч з Украiною. Ми пiдтримуiмо вас у протидii загрозам, на пiдтримку вашого суверенiтету, цiлiсностi вашоi територii, збереження мiжнародного порядку загалом", - зазначив Джеймс Меттiс.
Окремо Президент Украiни та Мiнiстр оборони США обговорили питання незаконноi анексii Росiiю Криму. "Ми не приймаiмо i нiколи не приймемо анексiю Криму Росiйською Федерацiiю i також пiдривання з боку Росii мiжнародно встановлених кордонiв", - зазначив Джеймс Меттiс.
Президент Украiни подякував за чiтку i незламну позицiю у цьому питаннi. "Крим був, i i буде украiнським. Вiн належить Украiнi i маi бути повернутий Украiнi. Iншого способу припинити перетворення пiвострова на територiю несвободи та вiйськову базу просто не iснуi", - зазначив Петро Порошенко.
Джеймс Меттiс запевнив, що США i надалi надаватимуть допомогу Украiнi у ii зусиллях iз захисту територii краiни та народу.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
24 серпня 2017 року

 

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved