Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Президент Украiни разом з дружиною вшанував пам'ять Героiв Крут

 

29 сiчня 2018 року в 100-у рiчницю iсторичного бою пiд Крутами, Президент Украiни Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонii вшанування пам'ятi Героiв Крут. Президентське подружжя поклало квiти до пам'ятного хреста на Аскольдовiй могилi.

Також вiд Глави держави встановлено квiти до могили загиблих украiнських патрiотiв, вихованцiв Унiверситету Святого Володимира, учасникiв бою пiд Крутами Володимира Шульгина (1894 - 1918) та Володимира Наумовича (1894 - 1918), яких поховано на територii Державного iсторико-меморiального Лук'янiвського заповiдника у м.Киeвi.

Бiй пiд Крутами вiдбувся 29 сiчня 1918 року на залiзничнiй станцii Крути, що на Чернiгiвщинi, мiж вiйськами бiльшовицькоi Росii, яка намагалася окупувати Украiну та добровольцями-студентами, якi захищали Украiнську Народну Республiку.

У боротьбi проти агресii Росii, боротьбi за вiдстоювання суверенiтету та своei територiальноi цiлiсностi Украiна спираeться не лише на власнi сили, а й на мiцну пiдтримку свiтовоi коалiцii, заявляe Президент Петро Порошенко. "Спираeмося на потужну пiдтримку наших мiжнародних партнерiв, якi вiдтепер не лише впроваджують на пiдтримку Украiни полiтику санкцiй, що стримуe агресора, але нарештi й почали надавати нам допомогу оборонною зброeю", - констатував Глава держави пiд час виступу у Вiйськовому iнститутi телекомунiкацiй та iнформатизацii, якому було присвоeно почесного найменування iменi Героiв Крут у 100-рiччя бою пiд Крутами.

Вiн нагадав, що оголошення нових санкцiй Сполучених Штатiв проти Росiйськоi Федерацii сталося в день його переговорiв з Державним секретарем США Рексом Тiллерсоном у Давосi. "Негайно росiяни почали скаржитися, що "американський санкцiйний принтер сказився i штампуe вiдповiднi рiшення, стрiмко задираючи криву каральноi статистики вгору". Але, як на мене, сказилися точно не у Вашингтонi, а в iншiй столицi, на протилежнiй пiвкулi. А те, що цiна росiйськоi агресii проти Украiни лише зростатиме - це вже точно аксiома. I результат роботи наших дипломатiв - також", - пiдкреслив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що разом iз посиленням роботи дипломатiв Украiна, роблячи висновок з подiй своei iсторii, посилюe i власнi сили в серединi держави, продовжуe нарощувати боeздатнiсть армii. "Ми робимо висновок i страхуeмося вiд повторення помилок. Створили i день за днем змiцнюeмо нашi Збройнi Сили, нашу героiчну армiю, яка надiйно тримаe оборону краiни. I це e наше головне досягнення за останнi роки", - наголосив вiн.

Президент Петро Порошенко наголошуe, що саме об'eднання украiнсього народу проти агресора - Росii, e основою перемоги над ним. "Маючи перед очима гiркий досвiд отаманщини часiв Украiнськоi нацiональноi революцii, ми даeмо вiдсiч i будь-яким спробам посiяти в краiнi хаос i анархiю. Розумieмо, принаймнi в бiльшостi своiй, що консолiдацiя всiх украiнцiв на фонi найнебезпечнiшоi зовнiшньоi загрози, яка походить вiд Росii, e головною передумовою нашоi перемоги", - сказав Глава держави пiд час виступу на заходах з нагоди сторiччя бою пiд Крутами.

Петро Порошенко нагадав присутнiм слова В'ячеслава Чорновола: "Можливо, для украiнських патрiотiв Грушевського, Винниченка подii в Крутах уперше явили жахливу правду про комунiзм i соцiалiзм. Можливо тодi украiнськi соцiал-демократи, есери, монархiсти, незалежники бодай на мить усвiдомили, чим окошаться мiжусобнi конфлiкти та загравання з комунiзмом для Украiни й для них самих. Це урок, дорогi моi, й нам, сьогоднiшнiм, це докiр нашим демократам - роз'eднаним, непоступливим, осiлим по партiйних хуторах та хутiрцях. Це пересторога тим, хто нинi впритул не бачить загрози реваншу, натомiсть скеровуe свiй бiйцiвський запал проти недавнiх однодумцiв".

На думку Президента, саме за це Героi Крут докоряють сучасним украiнцям i закликав слiдувати прикладу молодих студентiв, адже, як писав Чорновiл, "вони були зовсiм юнi... Але в грудях кожного з них билося серце Мужа, який обороняe Матiр вiд лютого ворога".

"Хай же вони будуть прикладом кожному з нас. Хтось з мудрих влучно сказав: "Тiльки там, де пам'ятають загиблих, e тi, хто готовий захищати живих", - наголосив Глава держави.

Президент Петро Порошенко вiдзначив, що 100-а рiчниця бою пiд Крутами e знаменним днем для кожного украiнця-патрiота, а особливо для людей, якi пов'язали своe життя зi Збройними Силами Украiни. "Бiй пiд Крутами - одна iз численних битв в одвiчному "хрестовому походi" Росii проти Украiни. Але Крути в просторi та часi буття украiнського народу посiдають надзвичайно важливе мiсце. Ця назва, як писав Улас Самчук: "врiзбилася у наше народне eство, у наш дух i нашу плоть", - зазначив Глава держави. Президент процитував Eвгена Маланюка, що реальним початком украiнськоi визвольноi революцii стали саме Крути. "I хай нашi тодi вiдступили зi станцii, але ж тривалу iсторичну вiйну вони виграли. Бо завдяки, в тому числi i подвигу крутян, постала-таки незалежна Украiна", - пiдкреслив Глава держави.

Президент нагадав, що тi учасники бою, хто вижив, продовжили боротьбу за самостiйнiсть у лавах Армii УНР. "I жоден з народiв Центральноi чи Схiдноi Eвропи, якi вiдродили своe державне життя на руiнах iмперiй, не вiв настiльки запеклоi i тривалоi оборонноi вiйни за незалежнiсть, не виборював свободу такою дорогою цiною, як ми, украiнцi - тодi i тепер", - пiдкреслив Петро Порошенко. Однак, за його словами, в силу iсторичних обставин складно було берегти спогади про Крути, бо радянська влада як могла намагалася iх стерти. "Томи спогадiв та статей вийшли за цi 100 рокiв. Але вони написанi в Торонто i Нью-Йорку, Празi та Мюнхенi, Парижi та Лондонi. Протягом кiлькох десятилiть суцiльного замовчування на Надднiпрянськiй Украiнi iсторiю Крут дбайливо зберiгала украiнська емiграцiя", - зауважив Глава держави. Вiн додав, що пам'ять берегли про подвиг крутян також у Львовi в перiод мiж Першою та Другою свiтовими, i Киeвi час вiд часу знаходилися вiдчайдухи. У п'ятдесятi роковини загибелi героiв Крут Iван Дзюба разом з кiлькома товаришами насмiлилися покласти вiнки на Аскольдову могилу. За словами Президента, писали про Крути i письменники та поети - вони знайшли своe втiлення у творчостi Павла Тичини, Олександра Олеся, Богдана-Iгоря Антонича, Василя Стуса, Уласа Самчука та Юрiя Покальчука.

"Тепер з нетерпiнням очiкуeмо втiлення теми Крут в художнiх фiльмах та серiалах", - зазначив Президент. Вiн зауважив, що держава створила всi можливостi для вiдродження украiнського кiнематографу i першi результати вже e.
"Впевнений, що зараз всi щиро радiють тому надзвичайному успiху стрiчки "Кiборги". Мiж блискавичним боeм на Чернiгiвщинi та тривалою обороною Донецького аеропорту - вiдстань аж у 97 рокiв. Але цi подii - однiei ваги та впевнений, що з одного символiчного ряду. Ворог - той самий, а кiборги, як i героi Крут, стали взiрцево-символiчними оборонцями Батькiвщини, рiвнятися на яких будуть i наступнi поколiння оборонцiв Вiтчизни", - наголосив Президент.

До 100-i рiчницi iсторичних подiй пiд Крутами та з метою вшанування подвигу Героiв Крут i вiйськово-патрiотичного виховання вiйськовослужбовцiв Збройних Сил Украiни, Президент Петро Порошенко присвоiв Вiйськовому iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацii почесне найменування iменi Героiв Крут. Вiдповiдний Указ Глава держави пiдписав пiд час вiдвiдування iнституту на урочистостях у присутностi всього особового складу.

Президент нагадав iсторiю сторiчноi давнини та слова зi звернення, оприлюдненого одинадцятого сiчня 1918 року, з якого починалася iсторiя Героiв Крут: "Прийшов грiзний час для нашоi Батькiвщини. Як чорна гайворонь, обсiла нашу Украiну росiйсько-бiльшевицька грабiжницька орда... В цей час украiнська фракцiя Центру Унiверситету Святого Володимира кличе студентiв-украiнцiв негайно прийти на пiдмогу своeму краeвi i народовi, одностайно ставши пiд прапор борцiв за волю Украiни проти нападникiв. Треба кинути на цей час науку i одною дружньою лавою стати на оборону прав украiнського народу".

"Тi, хто вiдгукнувся на цей заклик i записався у добровольцi, пройшли короткий вишкiл молодого бiйця саме тут, у ваших стiнах. Ще ранiше, у листопадi 1917-го, за наказом Генерального секретаря з вiйськових справ Симона Петлюри тут була створена Перша украiнська вiйськова юнацька школа", - сказав Президент пiд час виступу перед курсантами та офiцерами вiйськового навчального закладу. При цьому вiн зазначив, що не лише з iсторичних мiркувань прийняв рiшення присвоiти Вiйськовому iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацii почесне найменування iменi Героiв Крут. За роки Незалежностi Украiни в Iнститутi пiдготовлено понад п'ять тисяч висококласних спецiалiстiв для Збройних Сил Украiни та iнших вiйськових формувань. Президент пiдкреслив, що "досвiд боiв вкотре довiв, якою важливою фiгурою на полi бою був i залишаeться офiцер. Саме вiд його компетентностi, професiоналiзму, патрiотизму, сили духу залежить не тiльки результат битви, а й життя солдат".

Вiн наголосив, що сотнi випускникiв Iнституту захищали чи захищають Украiну вiд росiйськоi агресii. Двадцять п'ять його вихованцiв нагородженi орденами та медалями, а генерал-майор Максим Шаповал вiдзначений Зiркою Героя посмертно. П'ятнадцять офiцерiв - випускникiв та викладачiв вiйськового закладу загинули на фронтi.

Присутнi вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Президент поклав квiти до меморiального знаку на честь загиблих випускникiв iнституту, якi поклали своe життя захищаючи Украiну вiд росiйськiй агресii.

"Iнститут по праву заслужив високе звання iменi Героiв Крут. Ним будуть пишатися i тi, хто навчаeться зараз, i тi, хто вже завершив його та служить в украiнському вiйську", - зазначив Глава держави.

З нагоди присвоeння iнституту iменi Героiв Крут Верховний Головнокомандувач вручив начальнику iнституту полковнику Eвгену Степаненку бойовий прапор iнституту.


Щодо ухвалення Сеймом проекту Закону про Iнститут нацiональноi пам'ятi Республiки Польща

Мiнiстерство закордонних справ Украiни висловило глибоку стурбованiсть фактом ухвалення 26 сiчня 2018 року Сеймом Республiки Польща законопроекту "Про внесення змiн до Закону про Iнститут нацiональноi пам'ятi - Комiсiю з переслiдування злочинiв проти польського народу i деяких iнших законiв". Прикро, що украiнська тематика вкотре використовуeться у внутрiшнiй полiтицi в Польщi, а трагiчнi сторiнки спiльного iсторичного минулого продовжують полiтизуватися.

Категорично не сприймаeмо чергову спробу нав'язати однобiчне трактування iсторичних подiй, у т.ч. некоректного використання в офiцiйному документi Республiки Польща назви частини територii сучасноi Украiни. Хотiли б нагадати авторам проекту цього законодавчого акта, що украiнцi, як i поляки, зазнали надзвичайно великих страждань вiд тоталiтарних режимiв в роки Другоi свiтовоi вiйни, а також самовiддано боролися за свободу своei Батькiвщини. У цьому контекстi надзвичайну стурбованiсть викликаe намiр зобразити украiнцiв виключно як "злочинних нацiоналiстiв" та "колаборантiв третього рейху".

Розраховуeмо, що Сенат Республiки Польща, який маe незабаром розглянути зазначений законопроект, виявить полiтичну мудрiсть стосовно питань, якi можуть негативно вплинути на розвиток двостороннiх вiдносин.
Усвiдомлюючи чутливiсть проблематики iсторичноi пам'ятi у життi украiнського та польського народiв, закликаeмо польську сторону до вiдкритостi та конструктивностi у подальшому розвитку украiнсько-польських вiдносин.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
30 сiчня 2018 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved