Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Iнтерв`ю з Генеральним консулом Украiни в Сан-Франциско Сергieм Альошиним вiд 22 лютого 2018 року
До 4-х роковин початку збройноi агресii Росii проти Украiни

Питання. Шановний Генеральний консул, в цi днi згадуeмо 4-тi роковини початку збройноi агресii Росiйськоi Федерацii проти Украiни. Що вiдбувалося тодi в Украiнi й, зокрема, в Криму?

Вiдповiдь.
Вiдповiдаючи на Ваше питання, хотiв би, у першу чергу, привернути увагу читачiв до свiдчень, що надав 21 лютого 2018 року Президент Украiни Петро Порошенко у судовому засiданнi iз розгляду кримiнального провадження щодо звинувачень у державнiй зрадi колишнього президента Януковича.
Зокрема, Глава держави поiнформував суд про обставини його поiздки на територiю АР Крим у лютому 2014 року та подii, свiдком яких вiн був на той час. За словами Петра Порошенка, 27 лютого 2014 року вiн запропонував, за дорученням Голови Верховноi Ради, виконуючого обов'язки Президента Украiни Олександра Турчинова, негайно вилетiти в Крим i особисто провести переговори з депутатами Верховноi Ради Криму, "щоб зупинити тi руйнiвнi процеси, якi почалися зi спроби оголошення незаконного референдуму, переконати депутатiв i переконатися самому в процесах i подiях, якi тодi вiдбулися в Сiмферополi i Криму".
Президент повiдомив, що згiдно доручення вiн був уповноважений "вiд iменi Верховноi Ради Украiни проводити консультацii та переговори щодо стабiлiзацii та врегулювання полiтичноi ситуацii в АР Крим". Президент також детально поiнформував суд про обставини своei поiздки в Крим. Зокрема, вiн повiдомив, що особисто переконався в тому, що Верховна Рада АР Крим не працювала. "Оточена вона була так званими "маленькими зеленими чоловiчками", вiйськовослужбовцями регулярних сил РФ i ланцюгом осiб в камуфляжi, якi себе називали "кримською самообороною", але координувалися офiцерами спецслужб РФ", - сказав Петро Порошенко. Вiн зазначив, що все це було зафiксовано на вiдеокамери журналiстiв, якi були там присутнi.
Глава держави також повiдомив, що його спроба потрапити до ВР Криму була заблокована зазначеними особами, включаючи вiйськовослужбовцiв Росii. "В цей час я був оточений декiлькома, спочатку десятками, а потiм сотнями людей. Частина з них була провокаторами, якi намагалися вдарити, тиснути, якось погрожувати менi. Але частина людей стала на мiй захист i вважаю, що в той час була безпосередня загроза моeму життю. I дуже дякую тим людям, якi були недалеко вiд мене i якi своiми дiями мене захистили. Також там було декiлька мiлiцiонерiв. Хочу скористатися можливiстю i подякувати iм, бо цi мiлiцiонери намагалися чесно виконувати своi обов'язки", - сказав вiн.
"Я особисто бачив вiйськовослужбовцiв у зеленiй формi √ це були вiйськовослужбовцi збройних сил Росiйськоi федерацii як зi складу Чорноморського флоту, так i з регулярних сил, якi були передислокованi в цi днi, починаючи з 20 лютого на територiю Украiни, в АР Крим. Через вiдповiднi аеропорти i порти Украiни. Без згоди Украiнськоi держави. Без вiдповiдних процедур, що може квалiфiкуватись як агресiя i незаконна анексiя суверенноi i незалежноi територii Украiни. Це те, що у Сiмферополi, i в Криму я бачив особисто, на власнi очi", - також повiдомив Петро Порошенко.
Вiн додав, що зi слiв працiвникiв аеропорту знав, що у повiтряному просторi знаходяться лiтаки без розпiзнавальних знакiв, якi перекидають сили.
Крiм того, уже з офiцiйних повiдомлень Украiни, а також у ЗМI були численнi данi щодо способiв штурму украiнських вiйськових частин, захоплення украiнських кораблiв, штурму i психологiчного тиску, який чинився на украiнських вiйськовослужбовцiв, на украiнських патрiотiв, на кримських татар, що повнiстю характеризуe всi цi кроки, як елементи брутального порушення мiжнародного права i агресii з боку сил РФ проти суверенноi i незалежноi держави.
"З точки зору мiжнародного права краiна-агресор Росiйська Федерацiя не мала жодних пiдстав дiяти у спосiб, який вона продемонструвала починаючи з 20 лютого 2014 року. Я думаю, що буде можливiсть задати це питання тим, хто приймав рiшення щодо початку агресii поти Украiни з боку Росiйськоi федерацii", - пiдкреслив Президент.
Петро Порошенко також зазначив, що Росiя була визнана агресором у Резолюцii Генеральноi асамблеi ООН ще у 2014 роцi, якою було рiшуче засуджено анексiю Криму.
"Це взагалi дуже лакмусове питання √ для кожного украiнського громадянина, для кожного полiтика свiту, на яке вiн собi маe вiдповiсти. Крим √ украiнський? Чи "Крим √ наш", як стверджують росiяни? Причому далеко не всi. В Украiнi конфлiкт, громадянська вiйна чи факт агресii Росiйськоi федерацii? Десяток тисяч жертв як серед солдат, так i серед цивiльного населення e на совiстi агресора чи результатом громадянськоi вiйни?", - наголосив Глава держави.
Вiн також пiдкреслив, що частиною гiбридноi вiйни Росii проти суверенноi i незалежноi держави Украiна e та пропаганда, яку вона намагалась i намагаeться розповсюдити по всьому свiту. Зокрема, нав'язування думки, що Крим √ росiйський, в Украiнi √ громадянська вiйна i жертви √ це жертви громадянськоi вiйни.
Президент пiдкреслив, що на сьогоднiшнiй день украiнська сторона зiбрала численнi докази, якi в тому числi надаються у судових процесах за рiзними напрямками. В тому числi, у мiжнародному судi ООН. Йдеться про висунення звинувачень РФ у фiнансуваннi тероризму, порушеннi морського права чи порушеннi конвенцii з лiквiдацii расовоi дискримiнацii тощо.
"Тому я вважаю, що це питання не лише полiтичне, не лише безпекове, а це питання, в тому числi i суто юридичне. В тому числi i процес, який сьогоднi вiдбуваeться, маe виключно важливе значення не лише для Украiни", - пiдсумував Глава держави, додавши, що це було однieю iз найважливiших обставин, через яку вiн прийняв рiшення взяти участь у судовому засiданнi.

Питання. Пане Сергiю, тобто, фактично, йдеться про заздалегiдь сплановану збройну агресiю Росii проти Украiни?

Вiдповiдь. Безумовно. 20 лютого 2014 року Росiя розпочала саме заздалегiдь сплановану збройну агресiю проти Украiни, результатом якоi стала тимчасова незаконна окупацiя Автономноi Республiки Крим, м.Севастополь, спроба iхньоi анексii та поширення Росiйською Федерацieю мiжнародного збройного конфлiкту на Донеччину та Луганщину. Цi злочиннi дii забрали життя понад 10 тисяч людей, призвели до колосальних руйнувань регiону, перетворили близько 1,8 мiльйона украiнцiв на вимушених переселенцiв.
Як наголосило у своiй заявi вiд 20 лютого цього року Мiнiстерство закордонних справ Украiни, росiйська окупацiйна влада iз повною зневагою до норм мiжнародного права вдаeться до широкомасштабних i серйозних порушень прав людини на окупованих територiях, намагаючись зламати й пiдкорити всiх незгодних з агресивною полiтикою Кремля, демонстративно iгноруe наказ Мiжнародного Суду ООН з цього приводу, а також безпосередньо органiзовуe та заохочуe своiх марiонеток до аналогiчних дiй в окремих районах Донецькоi та Луганськоi областей.
Держава-окупант вдаeться до взяття у заручники украiнських громадян √ десятки осiб унаслiдок сфальсифiкованих справ незаконно утримуються в Росii, на тимчасово окупованих територiях Криму, Донбасу. ╞хнe звiльнення залишаeться одним з головних прiоритетiв Украiни та мiжнародного спiвтовариства.
Мiжнародне спiвтовариство одностайне у засудженнi протиправних дiянь росiйського агресора. Свiдчення цьому √ численнi рiшення держав-партнерiв Украiни, Органiзацii Об'eднаних Нацiй, Ради Eвропи, Органiзацii з безпеки та спiвробiтництва в Eвропi, Eвропейського Союзу, Органiзацii Пiвнiчноатлантичного договору, iнших мiжнародних органiзацiй.
Украiна вдячна мiжнародним партнерам за чiтку позицiю на захист та вiдновлення суверенiтету та територiальноi цiлiсностi Украiни у межах мiжнародно визнаних кордонiв. Мiсiя ООН iз пiдтримання миру, розгорнута по всiй окупованiй територii Донбасу, включно з районами поблизу тимчасово неконтрольованоi дiлянки украiнсько-росiйського кордону, повинна стати дieвим iнструментом вiдновлення суверенiтету та територiальноi цiлiсностi Украiни.

Питання. Пане Генеральний консул, як на сьогоднi свiтова спiльнота сприймаe юридичний статус Автономноi Республiки Крим?

Вiдповiдь. У свiтовоi спiльноти iснуe чiтке розумiння юридичноi приналежностi Криму до складу Украiни, вчинення Росieю мiжнародного злочину √ збройноi агресii проти Украiни з метою незаконноi окупацii та спроби анексii частини територii нашоi держави. Системнi порушення росiйською окупацiйною владою прав людини в Криму вимагають негайних i консолiдованих дiй. Насамперед, припинення масштабних полiтичних переслiдувань опонентiв окупацii, перш за все з числа етнiчних украiнцiв i кримських татар, виконання росiйською стороною всiх своiх зобов'язань як окупацiйноi влади згiдно з мiжнародним гуманiтарним правом. Про це свiдчать резолюцii Генеральноi Асамблеi ООН 2014, 2016 i 2017 рокiв та низка рiшень iнших ключових мiжнародних органiзацiй, у т.ч. Eвропейського Союзу, Ради Eвропи, ОБСE, ЮНЕСКО, НАТО, iх парламентських структур, Великоi Сiмки та мiжнародних судових iнстанцiй.
Ми вдячнi за пiдтримку мiжнародних партнерiв в кримському питаннi. Мiжнародний тиск на Москву маe врештi решт змусити ii пiти на переговори щодо врегулювання проблеми Криму згiдно з нормами мiжнародного права. Для цього необхiдною e постiйна координацiя мiжнародних зусиль, зокрема дипломатичного, iнформацiйного, економiчного, правозахисного характеру з метою посилення мiжнародноi полiтики невизнання анексii Криму, забезпечення ефективностi та посилення санкцiйного тиску на Росiю, сприяння вирiшенню нагальних проблемних питань, пов'язаних з окупацieю Криму, зокрема у сферi прав людини, екологii, збереження культурних цiнностей тощо.
Одним з вагомих мiжнародних iнструментiв координацii зусиль у вирiшеннi кримського питання могла б стати мiжнародна платформа "Друзi деокупацii Криму", iнiцiйована Президентом Украiни 2017 року пiд час сесii ГА ООН.
Особливо нагальною проблемою e звiльнення незаконно затриманих i засуджених громадян Украiни та забезпечення доступу до Криму мiжнародним i правозахисним органiзацiям для здiйснення монiторингу.
Неврегульованiсть проблеми Криму згiдно з вимогами мiжнародного права пiдриваe мiжнародний правопорядок, який базуeться на повазi до суверенiтету i територiальноi цiлiсностi незалежних держав, а отже e серйозним викликом регiональнiй i глобальнiй безпецi, як i ефективностi iснуючих мiжнародних безпекових iнституцiй.
Зазначенi виклики посилюються прискореною мiлiтаризацieю Кримського пiвострова, яка повнiстю змiнила безпекову ситуацiю в регiонi i створюe серйознi загрози не лише для нацiональноi безпеки Украiни, а й для регiональноi i глобальноi безпеки.
Вiдтак МЗС Украiни закликало партнерiв застосувати всi належнi засоби, щоб запобiгти ескалацii мiжнародного збройного конфлiкту на теренах Украiни, спричиненого загарбницькою полiтикою Кремля, примусити РФ припинити агресiю, порушення прав людини та пiдтримку терористичноi дiяльностi, запровадити Мiсiю ООН iз пiдтримання миру, припинити окупацiю Криму та захоплених територiй украiнського Донбасу, а також здiйснити повне вiдшкодування за завдану шкоду.

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved