Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Щодо висилки 13 украiнських дипломатiв з Росiйськоi Федерацii

30 березня 2018 року МЗС Росiйськоi Федерацii повiдомив, що тринадцять украiнських дипломатiв мають залишити цю краiну. Це очiкуваний крок з боку Кремля, який вже тривалий час вiдверто демонструe свiту порушення норм мiжнародного права, вважаe можливим вести агресивнi неоголошенi вiйни, втручатися у внутрiшнi справи суверенних краiн, порушувати права i свободи громадян, в тому числi iх невiд'eмне право на життя.

Нагадаeмо, що нещодавно Украiна вислала 13 росiйських дипломатiв, якi здiйснювали у нашiй державi дiяльнiсть, несумiсну з дипломатичним статусом. Це був жест солiдарностi з партнерами, вiдповiдь на обrрунтованi пiдозри щодо вiдповiдальностi Росii за вчинення грубого порушення мiжнародного права i режиму нерозповсюдження - застосування зброi масового ураження проти цивiльного населення у мирний час. Слiд особливо пiдкреслити, що це перший зухвалий випадок застосування хiмiчноi зброi в Eвропi з часiв Другоi свiтовоi вiйни.

Трагедiя Солсберi e продовженням агресивноi полiтики Москви, спрямованоi на порушення суверенiтету iноземних держав та пiдриву мiжнародного правопорядку. Дii РФ свiдчать, що ii керiвництво продовжуe жити у помилковому свiтi iлюзiй та вперто тримаe лiнiю на самоiзоляцiю вiд цивiлiзованого свiту.

Ми переконанi у дieвостi мiжнародноi солiдарностi у вiдповiдь на постiйнi провокацii та порушення РФ на мiжнароднiй аренi та закликали наших iноземних партнерiв продовжувати скоординований тиск у виглядi практичних крокiв, якi обмежуватимуть можливостi Кремля для продовження агресивних дiй. Украiна вживаe i буде й надалi вживати усiх заходiв з метою протидii та запобiгання системному та постiйному втручанню, пiдривним дiям РФ у справи Украiни, у т.ч. шляхом оголошення персонами нон-грата осiб, пiдозрюваних у причетностi до таких неправомiрних дiй.

Президент Украiни нагородив Сенатора США Роберта Портмана орденом "За заслуги"

4 квiтня 2018 року Президент Украiни Петро Порошенко нагородив Сенатора Сполучених Штатiв Америки Роберта Портмана орденом "За заслуги" III ступеня.

Високу нагороду "за вагомий особистий внесок у змiцнення украiнсько-американського мiждержавного спiвробiтництва, вiдстоювання державного суверенiтету i територiальноi цiлiсностi Украiни" Глава держави вручив Роберту Портману пiд час зустрiчi, яка вiдбулася в Адмiнiстрацii Президента.

Президент висловив вдячнiсть за тверду двопартiйну пiдтримку Украiни з боку Сенату США та активну i послiдовну роботу на цьому напрямi Сенатського украiнського Кокусу, спiвголовою якого e Сенатор Портман. Петро Порошенко вiдзначив особистi зусилля Роберта Портмана у питаннях надання Украiнi вiйськовоi допомоги, зокрема оборонних озброeнь, а також запровадження санкцiй у зв'язку з агресивними дiями Росii.

Пiд час зустрiчi було обговорено ситуацiю на Донбасi та рiшуче засуджено триваючi порушення з боку озброeних та контрольованих Росieю бойовикiв режиму припинення вогню з нагоди Великоднiх свят.

Було пiдкреслено необхiднiсть збереження санкцiйного тиску на Росiю з метою припинення збройних провокацiй i ескалацii напруженостi та забезпечення належного виконання Мiнських домовленостей.

Петро Порошенко вiдзначив важливiсть продовження скоординованих мiжнародних зусиль з метою розгортання ефективноi миротворчоi мiсii ООН на Донбасi. Окрему увагу було надано змiцненню енергетичноi солiдарностi мiж сторонами та у цьому контекстi наголошено на небезпецi проекту "Пiвнiчний потiк - 2".

Петро Порошенко та Роберт Портман також обговорили актуальнi питання реалiзацii реформ в Украiнi. Глава держави поiнформував американську сторону про досягнутий прогрес у цiй сферi та запланованi подальшi кроки, зокрема у контекстi ухвалення Закону про нацiональну безпеку та продовження боротьби з корупцieю.

Глава держави: Децентралiзацiя - питання цивiлiзацiйного вибору та складова eвроатлантичного курсу Украiни

Децентралiзацiя в Украiнi e питанням цивiлiзацiйного вибору та складовою eвроатлантичного курсу нашоi держави. Про це сказав Президент Украiни Петро Порошенко 5 квiтня 2018 року на розширенiй урядовiй нарадi з питань децентралiзацii та регiонального розвитку пiд час робочоi поiздки до Вiнницькоi областi.

"Це (децентралiзацiя) питання цивiлiзацiйного вибору, полiтичноi культури, i, якщо хочете нацiональноi безпеки", - пiдкреслив Петро Порошенко.

"Погляньмо на це iз досить несподiваного ракурсу, з точки зору eвроатлантичноi iнтеграцii. Ну, здавалося б, де децентралiзацiя, а де НАТО? I як вона може бути пов'язана з нашим майбутнiм членством в Пiвнiчноатлантичному альянсi? Тим не менше, у Рiчнiй нацiональнiй програмi пiд егiдою Комiсii Украiна - НАТО на 2018 рiк, яку я своiм Указом затвердив тиждень тому, один iз ключових роздiлiв присвячений децентралiзацii", - зазначив Глава держави.

Вiн додав: "Тобто, децентралiзацiя в Украiнi стала частиною наших мiжнародних зобов'язань. Чому? Тому, що реалiзацiя стратегiчного курсу держави на вступ до НАТО вимагаe не тiльки модернiзацii Збройних Сил, що ми надзвичайно ефективно зробили за цi чотири роки, побудувавши нову армiю, новi ЗСУ". За словами Президента, модернiзацii потребуe i прагнення держави жити згiдно з демократичними принципами, поважати права й свободи громадянина. "Ще раз наголошую, що децентралiзацiя наближаe владу до людини, скорочуe час для прийняття i реалiзацii рiшень", - сказав вiн.

"Свого часу чекають конституцiйнi змiни, якi ми з Прем'eр-мiнiстром розробили, щодо децентралiзацii влади. Ясно, що потрiбнi префекти, бо декого на мiсцях п'янять новi фiнансовi можливостi й вони починають мнити себе удiльними князьками, нiби над ними вже немаe нiякоi влади", - заявив Президент Украiни Петро Порошенко.

Глава держави також наголосив, що необхiдна чiтко виписана процедура розпуску Рад. "Бо не так давно деякi безвiдповiдальнi мiсцевi полiтикани намагалися запустити щось на кшталт параду суверенiтетiв. Це я про iнiцiативу деяких обласних рад щодо угод про розподiл повноважень з украiнським Урядом. Цього нiколи не буде. Я не дам. I той хто буде бавитись у суверенiтет - отримаe абсолютно чiтку вiдповiдь", - заявив Петро Порошенко. "Сьогоднi вони угод вимагають, а завтра Украiну продадуть? E чiткий розподiл повноважень i чiтка вiдповiдальнiсть: чим маe займатись депутат сiльськоi ради i сiльська рада, депутат районноi ради, мiськоi ради, територiальноi громади, чим мають займатись украiнський Уряд, Парламент i украiнський Президент", - пiдкреслив вiн.

"Впевнений в тому, що розподiл повноважень встановлюeться не так званим "угодами", а Законами Украiни й украiнською Конституцieю", - наголосив Петро Порошенко. Президент нагадав, що рiвно чотири роки тому, почалася iсторiя децентралiзацii в Украiнi, хоча говорили про це всi 26-ть рокiв вiд дня отримання незалежностi, кожна влада обiцяла, що i фiнансовi ресурси, i права реально перейдуть територiальним громадам, громадянам Украiни.

Вiн також зазначив, що в квiтнi 2014 року йшла президентська кампанiя i нарiжним каменем його президентськоi кампанii була децентралiзацiя. "З перших днiв були розробленi вiдповiднi проекти законодавчих актiв, вiдчувалась потужна пiдтримка Уряду, з перших днiв була налагоджена ефективна робота Парламенту i децентралiзацiя стала однieю з моiх перших прiоритетних реформ. Впевнений в тому, що так буде продовжуватись i надалi", - сказав Президент.

"Чому так важлива децентралiзацiя була саме тодi? Дуже просто. Хочу нагадати, що в квiтнi, травнi, червнi 2014 року нам нав'язували ззовнi полiтику федералiзацii. Пам'ятаeте як хотiли оголосити парад суверенiтетiв? Суверенiтет Харкова, суверенiтет Запорiжжя, Донбасу - Луганська, Донецька, Одеси", - зазначив Глава держави та додав, що сьогоднi вже спецслужби надали переконливi докази: хто за цим стояв, як це планувалося, хто фiнансував. "Все це було з-за кордону i намагалися продати це украiнському нарду i украiнському суспiльству як шлях до розвитку нашоi держави", - зауважив Президент.

"I ми не мали права дурити людей i наша принципова позицiя була - Украiна e унiтарна держава, украiнський народ тримаeться разом, ми не дамо розколоти державу, проекти "новоросii", "малоросii" зазнають крах. I нашою альтернативою буде iдея делегування повноважень i фiнансових ресурсiв обраним на мiсцях самоврядним органам", - пiдкреслив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що ця концепцiя тодi пiддавалась критицi. Вiн подякував Володимиру Гройсману, який разом з ним завжди твердо вiдстоював цю iдею. "Були дискусii мiж нами коли ми складали проект змiн до Конституцii, але знайшли правильне рiшення i щодо змiн до законодавства i щодо конституцiйних змiн i почали рiшуче це iмплементувати", - нагадав вiн. "Хоча говорили, що це дуже ризиковано: як це, що центральна влада втрачаe своi повноваження, що ви робите, як ви можете делегувати владу громадам Але ця полiтика децентралiзацii виявилася дieвою проти отрутою проти федералiзацii, яку намагалася Украiнi штучно прищепити Росiя", - сказав Петро Порошенко.

"Президент, Парламент, Уряд погодилися добровiльно вiддати частину повноважень. Саме життя довело, що то було правильне рiшення", - пiдкреслив вiн.

Вiйна закiнчиться нашою перемогою - Президент Украiни

Президент Украiни Петро Порошенко переконаний, що вiйна на Сходi нашоi держави закiнчиться перемогою Украiни. Про це вiн сказав 5 квiтня 2018 року пiд час зустрiчi з представниками регiональних ЗМI у Вiнницi.

"Коли буде мир, коли закiнчиться вiйна - це питання набагато бiльш складне, але я можу дати вiдповiдь i на це питання. Вiйна закiнчиться нашою перемогою. Я не маю з цього приводу жодного сумнiву. Не тiльки тому, що ми маeмо найкращi Збройнi Сили, не тiльки тому, що ми боронимо рiдну землю, не тiльки тому, що украiнцi на сьогоднiшнiй день зруйнували всi сценарii Путiна про "новоросiю", "малоросiю", розкол держави i все таке iнше. А, в тому числi тому, що з нами правда. I у Страсний тиждень можу сказати, що i Господь Бог з нами, тож ми точно переможемо", - сказав Президент.

Вiдповiдаючи на запитання, коли закiнчиться АТО, Глава держави наголосив: "Дата закiнчення АТО буде у травнi. Ми переходимо до iншого формату оборони краiни вiдповiдно до прийнятого Закону". Вiн нагадав, що Верховна Рада пiдтримала iнiцiйований ним Закон "Про особливостi державноi полiтики iз забезпечення державного суверенiтету Украiни над тимчасово окупованими територiями в Донецькiй та Луганськiй областях", згiдно з яким формат АТО припиняeться. "Ми запроваджуeмо абсолютно новi, бiльш ефективнi заходи застосування Збройних Сил з розширенням наших оборонних спроможностей i робимо це тому, що ми бачимо рiзке зростання рiвня загрози на Сходi нашоi держави", - констатував Петро Порошенко.

За словами Президента, нинi спостерiгаeться рiзке зростання рiвня загрози на Сходi. "I порох треба тримати сухим. I режим АТО, коли це все керувалося через керiвництво Служби безпеки Украiни, зараз буде переведено до керiвництва Збройних Сил. Мною призначений дуже досвiдчений вiйськовий, рiшучий, з унiкальним бойовим досвiдом генерал-лейтенант Сергiй Наeв i формат АТО буде переведений у вiдповiдний вiйськовий формат пiд його керiвництвом", - вiдзначив Глава держави.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
5 квiтня 2018 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved