Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

30 квiтня розпочалась операцiя Об'eднаних сил Украiни iз вiдсiчi та стримування збройноi агресii Росii на Донбасi


30 квiтня 2018 року Президент Украiни, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Украiни Петро Порошенко пiдписав Указ "Про затвердження рiшення РНБО "Про широкомасштабну антитерористичну операцiю на територii Донецькоi та Луганськоi областей", яким вводиться в дiю рiшення Ради нацiональноi безпеки i оборони про змiну формату широкомасштабноi антитерористичноi операцii, яка була запроваджена у 2014 роцi.


Глава держави також пiдписав Наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ "Про початок операцii Об'eднаних сил iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройноi агресii Росiйськоi Федерацii на територii Донецькоi та Луганськоi областей".

"Згiдно Наказу з 14.00 30 квiтня 2018 року розпочати операцiю Об'eднаних сил iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройноi агресii Росiйськоi федерацii у Донецькiй i Луганськiй областях, вiдповiдно до плану операцii Об'eднаних сил", - повiдомив Петро Порошенко пiд час наради iз вiйськовим керiвництвом щодо початку операцii Об'eднаних сил.


Крiм того, вiн пiдписав Наказ Верховного Головнокомандувача "Про затвердження положення про об'eднаний оперативний штаб ЗСУ". "Впевнений в тому, що це не просто змiна формату. Це новi можливостi захисту украiнськоi територii, украiнських громадян. Ми зробимо все можливе, щоб якнайшвидше земля окупованого Донбасу повернулася пiд суверенiтет Украiни, а для сотень тисяч, мiльйонiв тимчасово перемiщених осiб, якi змушенi були покинути донецьку та луганську землi, ми створимо умови для того, щоб вони якнайшвидше повернулися i вiдновили нормальне життя на Донбасi", - пiдкреслив Петро Порошенко.


Глава держави подякував Командувачу АТО Михайлу Забродському "за блискуче виконання завдань" i передав управлiння Командувачу Об'eднаних сил, генералу Сергiю Наeву.


"АТО закiнчено", - пiдкреслив Верховний Головнокомандувач. Президент поставив низку завдань керiвництву силових структур з метою реалiзацii вимог Наказiв Верховного Головнокомандувача. Зокрема, Начальнику Генерального штаба Вiктору Муженку було поставлено задачу забезпечити здiйснення стратегiчного керiвництва силами та засобами ЗСУ, iншими складовими сил оборони, залученими до проведення операцii Об'eднаних сил на територii Донецькоi та Луганськоi областей та iх ефективну, жорстку координацiю. "В разi загострення обстановки, залучати до складу Об'eднаних сил додатковi сили i засоби ЗСУ, всiх без виключення iнших силових пiдроздiлiв, iнших складових частин сектору оборони i безпеки", - сказав Петро Порошенко.


Першому заступнику Голови Служби безпеки Украiни - керiвнику Антитерористичного центру при Службi безпеки Украiни Вiталiю Малiкову Глава держави доручив органiзувати виведення з району проведення операцii Об'eднаних сил оперативного складу штабу АТО та сил i засобiв, що не увiйшли до складу Об'eднаних сил. "Хочу окремо наголосити, що завершення режиму широкомасштабноi антитерористичноi операцii не позбавляe нас можливостi оголошення АТО в будь-який час, коли виникаe терористична загроза на звiльнених територiях", - пiдкреслив Петро Порошенко.


Президент наголосив на важливостi уважно стежити за ситуацieю i протидiяти ризикам i загрозам, в тому числi i дiяльностi диверсiйних груп.

"Новий Закон (Закон про особливостi державноi полiтики iз забезпечення державного суверенiтету Украiни над тимчасово окупованими територiями в Донецькiй та Луганськiй областях) даe вам кардинально новi можливостi, новi права", - сказав вiн.


Глава держави особливо наголосив на важливостi протидii iнформацiйнiй агресii, як складовоi частини гiбридноi вiйни. Командувачу Об'eднаних сил, генералу Сергiю Наeву, зокрема доручено органiзувати i забезпечити застосування зброi i озброeння пiдпорядкованими вiйськами, залишаючи украiнським вiйськовим право на вiдкриття вогню у вiдповiдь. "Ще раз наголошую, звiльнення Донбасу передбачаeться полiтико-дипломатичним шляхом, примушенням Росii виконати Мiнськi домовленостi. Забезпечення, в першу чергу реалiзацii безпекового пакету Мiнських домовленостей, включно з гарантованим режимом припинення вогню. Вiдведення, бажано на територiю Росiйськоi федерацii, артилерii, танкiв, систем залпового вогню, мiнометiв, якi забороненi Мiнськими домовленостями", - наголосив Петро Порошенко.


Глава держави звернувся до Командувача Об'eднаних сил: "Якщо ворог перейде в широкомасштабний наступ, в першу чергу на Вас лягаe вiдповiдальнiсть за забезпечення вiдсiчi широкомасштабноi збройноi агресii Росiйськоi федерацii".


Петро Порошенко також пiдкреслив, що украiнськi дипломати i вiн, як Президент, зроблять все, щоб забезпечити запровадження формату миротворцiв, якi посилять безпековий компонент i створять необхiднi умови для вiдновлення нормального життя.

Президент також особливо вiдзначив, що зараз в документах мiжнародних органiзацiй, окремих заявах наших партнерiв i союзникiв чiтко вказано: те, що вiдбуваeться на Сходi Украiни, називаeться агресiя РФ, те, що вiдбулося в Криму, називаeться незаконна анексiя РФ суверенного украiнського Криму. "Свiт визнав факт агресii. I саме це дало нам можливiсть зафiксувати це у внутрiшнiх законодавчих актах Украiни", - додав вiн.


Глава держави також зазначив, що прийнятий Верховною Радою Закон про особливостi державноi полiтики iз забезпечення державного суверенiтету Украiни над тимчасово окупованими територiями в Донецькiй та Луганськiй областях вiдображаe його стратегiю щодо звiльнення окупованих територiй. "Цим Законом створено нову правову основу для вирiшення завдань у вiдсiчi ворожоi агресii на Донбасi, а в перспективi i вiдновлення територiальноi цiлiсностi Украiни", - пiдкреслив Петро Порошенко. Водночас, вiн доручив РНБОУ, керiвниками силових вiдомств проаналiзувати законодавчу базу i, в разi необхiдностi внести пропозицii щодо вдосконалення законодавства у зв'язку iз завершенням проведення широкомасштабноi АТО.


"Таким чином, з сьогоднiшнього дня, 30 квiтня 2018 року, широкомасштабна АТО на територii Донецькоi i Луганськоi областей завершуeться. Ми зараз розпочинаeмо вiйськову операцiю пiд керiвництвом ЗСУ для забезпечення захисту територiальноi цiлiсностi, суверенiтету i незалежностi нашоi держави", - констатував Президент.


В свою чергу, Командувач АТО Михайло Забродський повiдомив, що штабом проведено вiдповiдну роботу щодо завершення формату АТО. "Вiйськовi частини i пiдроздiли ЗСУ, iнших складових сил оборони, якi передаються до складу угрупування Об'eднаних сил, здатнi виконувати завдання за призначенням", - пiдкреслив вiн.


Командувач Об'eднаних сил Сергiй Наeв повiдомив про завершення планування операцii Об'eднаних сил, створення вiдповiдного угрупування вiйськ сил для ведення операцii, налагодження взаeмодii з iншими складовими сил безпеки i оборони, вiйськово-цивiльними адмiнiстрацiями у Донецькiй та Луганськiй областях. "Угрупування Об'eднаних сил для проведення операцii iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi та стримування збройноi агресii Росiйськоi федерацii у Донецькiй та Луганськiй областях готовi", - сказав Сергiй Наeв.


Водночас Президент Украiни Петро Порошенко пiд час наради iз вiйськовим керiвництвом щодо початку операцii Об'eднаних сил наголосив, що формат проведення антитерористичноi операцii зруйнував плани Росii в Украiнi. "До сьогоднiшнього дня, до 30 квiтня 2018 року, основним iнструментом для вiдсiчi агресii РФ у нас в Украiнi була широкомасштабна антитерористична операцiя", - наголосив Глава держави. Вiн зауважив, що формат АТО в 2014 роцi був розроблений та введений тодiшнiм керiвництвом краiни для забезпечення ефективноi координацii дiй всього сектора оборони i безпеки в режимi вiдсутностi вiдповiдного законодавчого забезпечення, достатнiх сил армii та ЗСУ для вiдсiчi агресору. В той же час, запровадження АТО дозволило в короткi термiни привести у вiдповiдний бойовий стан всi наявнi можливостi сектору оборони i безпеки, а також дало можливiсть провести президентськi, парламентськi та мiсцевi вибори в 2015 роцi.


"Цей формат зруйнував плани РФ. Одним iз ключових елементiв гiбридноi вiйни було те, щоб не визнавати нову украiнську владу i намагатися нав'язати свiтовi формат, що в Украiнi вiдбувся державний заколот, який не був пiдтриманий народом. Одразу ж, з перших днiв плани РФ були зруйнованi, забезпечено вiльне волевиявлення громадян i проведення демократичним шляхом всiх необхiдних державних процедур", - наголосив Глава держави.
За словами Петра Порошенка, за чотири роки АТО завдяки загальнонацiональнiй солiдарностi, мужностi та патрiотизму украiнцiв зробила i виконала поставленi завдання. Президент нагадав, що пiд час незаконноi анексii Криму i агресii Росii на Донбасi украiнськi Збройнi Сили фактично вступали в бiй з колiс - особовий склад не мав речового, медичного, харчового i бойового забезпечення, не мав зброi та вiйськовоi технiки. "Роками знищувався оборонний потенцiал Украiни. Так званими "мiнiстрами оборони" i полiтичним керiвництвом краiни розпродавалися за безцiнь оборонний потенцiал держави. Зараз ми вже можемо, нарештi, навести конкретнi факти: були розпроданi ракетнi системи, системи протиповiтряноi оборони, значна кiлькiсть боeздатноi бронетехнiки, боeприпаси. Розпродавалися вiйськовi мiстечка, вiйськовi шпиталi. Розпродавалися за 30 срiбляникiв", - наголосив Глава держави.


Президент зауважив, що в першi декiлька мiсяцiв забезпеченням вiйськових займався волонтерський рух, в якому взяло участь 80% украiнцiв. Завдяки тим, хто кинув своe цивiльне життя i пiшов допомагати армii, хто мобiлiзувався, хто записався добровольцем, хто забезпечував харчуванням, бронежилетами, "розгрузками", медичними аптечками i всiма необхiдними елементами, вдалося Украiнi протриматися. Президент наголосив, що вже через декiлька мiсяцiв пiсля його обрання в тiснiй координацii з РНБО, Парламентом, Урядом завдяки мужностi i героiзму воiнiв ЗСУ, СБУ, Нацiональноi гвардii, прикордонникiв, Нацiональноi полiцii було звiльнено бiльше 200 населених пунктiв, якi ранiше були окупованi росiйсько-терористичними вiйськами. "Двi третини територii Донбасу, починаючи з блискучоi операцii по звiльненню Слов'янська, потiм був Лисичанськ, Сeвeродонецьк, звiльнений Марiуполь, пiшли далi - Краматорськ, Костянтинiвка. Ще раз наголошую 200 населених пунктiв були звiльненi в першi мiсяцi, починаючи з травня i закiнчуючи серпнем", - нагадав Президент.


Глава держави пiдкреслив, що АТО була спрямована проти терористiв, озброeних росiйською зброeю i пiдготовлених росiйськими працiвниками ФСБ, якi почали своi дii з Криму i потiм, по завершеннi анексii, були перекинутi на територiю Донбасу. За його словами, в серпнi 2014 року регулярнi частини збройних сил РФ перетнули державний кордон, хоча ранiше, розумiючи, що Украiна зв'язана мiжнародним правом i не може нанести артилерiйський ракетний удар по територii РФ, росiяни зi своei територii обстрiлювали артилерiйським вогнем реактивних систем залпового вогню украiнськi позицii.


"Це порушуe будь-якi норми i правила введення вiйни. Порушуe всi мiжнароднi конвенцii. I пiсля вторгнення на нашу територiю регулярних пiдроздiлiв збройних сил РФ, що пiдтверджуeться величезною кiлькiстю доказiв - починаючи вiд полонених росiйських солдат i завершуючи супутниковими даними розвiдки про перетин кордону, починаючи вiд об'eктивноi агентурноi iнформацii i завершуючи фото- i вiдеодоказами, агресiя перейшла у кардинально iншу фазу", - зауважив Президент.


Також Петро Порошенко пiдкреслив, що протистояння агресii Росii завершиться тодi, коли буде звiльнений останнiй клаптик украiнськоi землi на Донбасi та в окупованому Криму.


"Можете задати менi питання: а коли закiнчиться протистояння агресii? Я вам дам абсолютно чiтку вiдповiдь: АТО закiнчилося, а протистояння агресii, вiдсiч росiйському агресору завершиться тодi, коли буде звiльнений останнiй клаптик украiнськоi землi. При чому як на територii Донецькоi i Луганськоi областей, так i на територii окупованого Криму. Це принципова наша позицiя", - наголосив Глава держави.


Президент зауважив, що лунали пропозицii вiдрiзати Донецьк, Луганськ та Крим i подарувати iх ворогу. "А далi рухатись по визначеному кимось шляху. Нi. Украiна буде боротися за кожний клаптик землi i за кожного украiнця, який зараз знаходиться на окупованiй територii в жахливих гуманiтарних умовах - страшенного безробiття, вiдсутностi повноцiнного доступу до систем освiти, охорони здоров'я, вiдсутностi пенсiйного забезпечення", - наголосив Глава держави.


Петро Порошенко пiдкреслив: "Вже дуже швидко стало зрозумiло, чим загрожуe для кожного украiнця, який опинився на окупованiй територii, "русская весна" i "русский мир" - комендантська година, що не так - одразу в "подвал". Рiзке падiння рiвня життя, пограбування, вбивства, знущання над украiнськими заручниками, незаконнi збройнi формування i iнше".

Щодо вiзиту в Украiну Помiчника Державного секретаря США

02 травня 2018 року Президент Украiни Петро Порошенко прийняв Помiчника Державного секретаря США Уесса Мiтчелла.


Пiд час зустрiчi було обговорено безпекову ситуацiю на Донбасi та необхiднi першочерговi кроки з метою досягнення прогресу у мирному врегулюваннi. Скоординовано пiдходи щодо реалiзацii iнiцiативи з розмiщення миротворчоi мiсii ООН на Донбасi, включно з неконтрольованою дiлянкою украiнсько-росiйського державного кордону.


Наголошено на вiдповiдальностi Росii за повне виконання Мiнських домовленостей та вiдповiдно необхiдностi продовження санкцiй проти РФ до вiдновлення суверенiтету i територiальноi цiлiсностi Украiни, включно з Кримом.


Глава держави закликав американську сторону до бiльш активного залучення до питання звiльнення украiнських полiтв'язнiв, якi утримуються в росiйських тюрмах, та украiнських заручникiв. Петро Порошенко висловив вдячнiсть американськiй сторонi за тверду i рiшучу пiдтримку у боротьбi з росiйською агресieю. Пiдкреслено важливiсть надання Украiнi вiйськовоi допомоги та вiдзначено рiшення Вашингтону щодо постачання оборонних озброeнь.


Сторони скоординували кроки iз протидii будiвництву проекту "Пiвнiчний потiк - 2".
Петро Порошенко поiнформував американську сторону про досягнутий прогрес у реалiзацii реформ в Украiнi, зокрема у сферi безпеки i оборони, боротьби з корупцieю. Також Президент Украiни та Помiчник Державного секретаря обговорили питання розвитку двостороннiх полiтичних контактiв та активiзацii торговельно-економiчноi спiвпрацi.


Украiна була i залишаeться сильним i надiйним партнером США в регiонi, тож на порядку денному взаeмноi спiвпрацi e чимало питань, вирiшення яких маe стратегiчне значення для обох краiн. Про це сказав Прем'eр-мiнiстр Украiни Володимир Гройсман пiд час зустрiчi з Помiчником Держсекретаря США з питань Eвропи та Eвразii Уессом Мiтчеллом. Це вже друга зустрiч Прем'eр-мiнiстра та Помiчника Держсекретаря за останнi кiлька мiсяцiв.


"Наша спiвпраця маe стратегiчне значення i дуже важлива для наших двостороннiх вiдносин, особливо в цей iсторичний час для Украiни. У нас e багато питань порядку денного, якi ми готовi обговорити", - сказав Володимир Гройсман.


"Наша пiдтримка Украiни дуже глибока, i вона не тiльки на рiвнi гiлок влади, а й народу США. Для нас важливо впроваджувати програми пiдтримки та захисту, передусiм оборонного характеру, для Украiни, - сказав у свою чергу Уесс Мiтчелл. - Ми також дякуeмо Вам як Главi Уряду за ваше лiдерство в процесi впровадження реформ".


Пiд час перемовин сторони обговорили декiлька важливих моментiв, якi стосуються спiвпрацi з Мiжнародним валютним фондом, протидii росiйськiй агресii - в тому числi на мiжнароднiй аренi, а також питань взаeмноi торгiвлi, передусiм в контекстi обмежень на iмпорт металопродукцii до США.
Глава Уряду наголосив, що спiвпраця з мiжнародними фiнансовими органiзацiями дуже важлива для Украiни, у тому числi з огляду на тягар боргiв, взятих до 2014 року. "Питання фiнансовоi стабiльностi - це важливий прiоритет, - сказав Володимир Гройсман. - I тут спiвпраця з МВФ - надважлива".


Вiн нагадав, що наразi з Фондом ведуться перемовини з двох питань - створення антикорупцiйного суду, яке перебуваe на стадii ухвалення необхiдного законодавства, та запровадження ринковоi формули визначення цiни на газ для украiнських споживачiв. У контекстi цiн на паливо, Прем'eр-мiнiстр повiдомив, що украiнська сторона маe свiй варiант рiшення, i пiдтримка США в цьому питаннi буде дуже на часi.


"Я розумiю, як це непросто бути в такiй ситуацii, в якiй e зараз Украiна, - вiдповiв Уесс Мiтчелл. - Та наш прiоритет - аби Украiна була стабiльною та в безпецi. Моя пропозицiя - вживайте всiх необхiдних крокiв, якi у вашiй компетенцii, аби показати МВФ, що вашi намiри серйознi. Аналiз ситуацii, аргументацiя рiшень i iх реалiзацiя маe спрацювати".


У контекстi торгових вiдносин, сторони домовилися продовжувати перемовини з огляду на стратегiчне партнерство краiн i формування взаeмовигiдноi спiвпрацi. Глава Уряду також запросив Уесса Мiтчелла взяти участь у запланованiй на червень Другiй конференцii з питань реформ, яка вiдбудеться у Данii.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
03 травня 2018 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved