Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Президент Петро Порошенко зустрiвся з лiдерами украiнськоi громади в США

26 вересня 2018 року пiд час робочого вiзиту до Сполучених Штатiв Америки Президент Украiни Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко зустрiвся з лiдерами украiнськоi громади в США. Глава держави подякував за потужну пiдтримку украiнською громадою Сполучених Штатiв спiльноi боротьби за свободу i незалежнiсть Украiни.

Президент привiтав украiнцiв США iз 27-ю рiчницею Незалежностi Украiни. "Приймiть величезну подяку вiд мене як вiд Президента не просто за сьогоднiшню зустрiч, а й за цi довгi 4,5 роки нашоi спiльноi боротьби. Бо нiчого у нас без вас не вийшло б. Бо ваша роль e абсолютно визначальною i у формуваннi свiтовоi солiдарностi на пiдтримку Украiни. В кожному куточку свiту, куди б я не приiжджав, плiч-о-плiч ставали зi мною украiнцi i забезпечували тверду позицiю всiх краiн свiту. Забезпечували eднiсть свiту i солiдарнiсть з Украiною", - наголосив Петро Порошенко. Вiн додав, що така eднiсть i солiдарнiсть була i залишаeться запорукою нашоi перемоги. "У 1991 роцi ми вибороли Незалежнiсть, але продовжуeмо столiтню боротьбу за нашу свободу", - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що для нього надзвичайно почесно сьогоднi зустрiтися iз представниками украiнськоi громади i вiн завжди вiдчуваe iх надiйну пiдтримку. Вiн особливо вiдзначив, що украiнська нацiя стоiть на захистi незалежностi суверенiтету i територiальноi цiлiсностi Украiнськоi держави, а також на захистi свободи i демократii, i тих цiнностей, якi сповiдували батьки-засновники Сполучених Штатiв як базових цiнностей функцiонування держави. "I ми з вами повертаeмо Украiну в родину eвропейських народiв. Ми з вами кажемо остаточне прощавай Радянському союзу, росiйськiй iмперii i iншим, хто намагався утримати нас у статусi колонii", - вiдзначив Президент та додав, що за цi цiнностi боролися i проливали кров i бiйцi УПА, i учасники нацiонально-визвольних змагань в Украiнi.

Президент привiтав усю украiнську громаду, керiвництво Украiнського iнституту Америки iз 70-им ювiлеeм: "Надихаючим e той факт, що справа Володимира Джуса, фундатора цього iнституту, не лише продовжуeться, але й розквiтла". Глава держави також зауважив, що був вражений, як про Володимира Джуса вiдгукуються самi американцi: "Його життя - безперервна боротьба, змагання, здавалося б, до недосяжноi мети, пiдсилюване пристрасною вiрою у перемогу. Його життeпис - це перемога над найтяжчими життeвими обставинами завдяки iнтелекту, тяжкiй працi i незмiннiй вiрi у слушнiсть своiх iдеалiв". Петро Порошенко наголосив: "В цих словах - точно сила украiнського духу, точно вiра в перемогу". За його словами, тернистий шлях боротьби Украiнськоi держави за незалежнiсть i свободу, надихаe сучасне поколiння на новi звершення. Вiн наголосив, що в Украiнi нинi вiдбуваються значнi змiни, а ефективнiсть реформ, якi вiдбуваються в умовах агресii проти Украiни з боку Росii, визнають всi мiжнароднi партнери нашоi держави.

Президент Петро Порошенко високо оцiнив зусилля украiнськоi громади в США у питаннi визнання Голодомору 1932-1933 рокiв геноцидом украiнського народу. "Ми маeмо говорити правду. Правду про Голодомор. Бо страшний вiдбиток залишили в украiнськiй душi жахливi подii 1932-1933 рокiв. Вiн, Голодомор став синонiмом небаченоi людськоi трагедii", - наголосив Президент. "Я дуже дякую кожному з вас, хто доклав величезних зусиль для того, щоб 12 штатiв на мiсцевому рiвнi визнали цю нашу трагедiю геноцидом", - звернувся до учасникiв зустрiчi Глава держави.

Президент також пiдкреслив: "Але ми не зупинимось i зараз ми чекаeмо на рiвнi комiтету Конгресу рiшення Конгресу Сполучених Штатiв Америки про визнання Голодомору геноцидом". Глава держави також особливо подякував Украiнському конгресовому комiтету Америки за тi кроки, якi були зробленi у цьому питаннi.

На зустрiчi з представниками украiнськоi громади в США Глава держави також наголосив на важливостi отримання Украiнською Православною Церквою Томосу про автокефалiю, на який Украiна чекала декiлька столiть. "Якби рiк тому хтось сказав, що ми так наблизимося до Томосу про створення Украiнськоi Помiсноi Православноi Церкви, всi б сказали те, що я почув вiд бiльшостi ieрархiв: пане Президенте, Ви наiвна людина... це не можливо. Моя вiдповiдь була: друзi, без Божоi допомоги нiчого не буде. Але я вiрю, що Украiна виборола цю допомогу", - зауважив Глава держави. "Менi закидають те, що у справжнiй державi церква маe бути вiддiлена. Церква (вiддiлена) вiд держави. Я повнiстю iз цим згоден. Особливо, коли ця держава iноземна", - наголосив Президент i присутнi пiдтримали оплесками його позицiю.

"Це наше завдання - захистити Украiну вiд тоi iноземноi церкви. Бо ми найбiльша православна краiна Eвропи", - зазначив вiн i додав: "Церква маe бути одна - украiнська". Петро Порошенко зауважив, що украiнцi не питатимуть дозволу у Путiна щодо вступу в Eвропейський Союз i НАТО, а також до якоi церкви iм ходити. "I менi надзвичайно приeмно, що серед добрих вiсникiв Вселенського Патрiарха, екзархiв, якi були призначенi Його Всесвятiстю, був i Архieпископ Памфiльський i Захiдноi Eпархii УПЦ в США Даниiл", - сказав Петро Порошенко. Президент висловив тверде переконання, що Украiна вийшла на фiнiшну пряму у питаннi отримання Томосу, на який ми чекали "не чотири, i не сто, а триста рокiв". "Це висока Божа нагорода за багатостраждальнi часи, якi пройшли украiнцi", - зазначив вiн.

Водночас Президент Петро Порошенко пiд час робочого вiзиту до Сполучених Штатiв Америки вручив високi державнi нагороди на зустрiчi з лiдерами украiнськоi громади в США. За вагомий особистий внесок у змiцнення мiжнародного авторитету Украiнськоi держави, розвиток мiждержавного спiвробiтництва, плiдну громадську та гуманiстичну дiяльнiсть орден "За заслуги" Глава держави вручив сенатору США вiд штату Вашингтон Марку Антонiю Мiлошиа. Орден княгинi Ольги Петро Порошенко вручив куратору i бiблiотекарю Украiнського музею та бiблiотеки Стемфордськоi eпархii Украiнськоi греко-католицькоi церкви у США Любовi Волинець. Орден "За заслуги" за вагомий особистий внесок у змiцнення мiжнародного авторитету Украiнськоi держави, розвиток мiждержавного спiвробiтництва, плiдну громадську та гуманiстичну дiяльнiсть Президент також вручив президенту Украiнського конгресового комiтету Америки Андрiю Футею.

Також Петро Порошенко наголосив на пiдтримцi iнiцiативи Украiни про запровадження на Донбасi миротворчоi мiсii пiд егiдою ООН. На зустрiчi з лiдерами украiнськоi громади в США Глава держави розповiв, що сьогоднi виступав на заходi високого рiвня щодо дiяльностi ООН з пiдтримання миру в рамках участi у 73-й сесii Генеральноi Асамблеi ООН, де наголосив на необхiдностi запровадження миротворчоi мiсii ООН на Донбасi. Вiн зауважив, що i Мiнiстр закордонних справ Канади Христя Фрiланд пiд час цього заходу наголошувала на необхiдностi запровадження миротворчоi мiсii ООН.
Президент особливо пiдкреслив, що пiд час низки зустрiчей, якi вiн провiв в рамках заходiв на 73-й сесii Генеральноi асамблеi ООН, також висловлювалась пiдтримка в цьому питанi. "Всi "за", крiм Росii. Вона боiться. Вона вже починаe платити за санкцii, за злочини", - додав вiн. За словами Президента, це стало можливими тому, що в нас e велика солiдарнiсть. "Я впевнений, що вiдведений нам шлях ми пройдемо разом. I це e шлях до нашоi з вами перемоги. Адже ми захищаeмо свою украiнську рiдну землю, свою украiнську рiдну мову. I гарантом, i запорукою нашоi незалежностi e своя украiнська рiдна армiя", - сказав Петро Порошенко.

Щодо виступу Президента Петра Порошенка на загальних дебатах 73-i сесii Генеральноi Асамблеi ООН

Украiна розраховуe на те, що питання запровадження миротворчоi мiсii пiд егiдою ООН на Донбасi буде вирiшене, заявив Президент Украiни Петро Порошенко пiд час виступу на загальних дебатах 73-i сесii Генеральноi Асамблеi ООН "Зробимо ООН корисною для всiх людей: глобальне лiдерство та спiльна вiдповiдальнiсть у пiдтримцi мирних, справедливих та сталих суспiльств". "Навiть пiсля того, як ООН не вдалося запобiгти агресii проти Украiни, ми все ще сподiвалися на допомогу Органiзацii у врегулюваннi конфлiкту шляхом розгортання багатонацiональноi миротворчоi мiсii на тимчасово окупованiй територii Донбасу", - наголосив Глава держави.

Вiн зазначив, що йдеться про миротворчу дiяльнiсть, з проханням про яку Украiна зверталася до ООН ще у квiтнi 2015 року. Президент нагадав, що тодi направив вiдповiдного листа, пiдтриманого Верховною Радою Украiни, на адресу Голови Ради Безпеки, Президента Генеральноi Асамблеi та Генерального секретаря ООН. "Мiсii з потужним мандатом та широким колом вiдповiдальностi, що сприятиме поверненню миру на украiнську землю. А не тiei, що допоможе заморозити конфлiкт або закрiпити присутнiсть агресора та його поплiчникiв на Донбасi. Ми серйозно розраховуeмо на подальший прогрес у вирiшеннi цього важливого питання", - наголосив Петро Порошенко.

На переконання Президента, саме за допомогою погодженоi Радою Безпеки миротворчоi мiсii, ООН може врятувати численнi життя людей та запобiгти iх подальшим стражданням. "Ми як нiколи налаштованi й надалi захищати кожний клаптик нашоi землi вiд агресора", - також заявив вiн. Водночас Глава держави зазначив, що Украiна продовжить розглядати всi наявнi можливостi мирного вирiшення конфлiкту та вiдновлення територiальноi цiлiсностi. "Дозвольте менi наголосити, що Украiна завжди ставила на перше мiсце правовi та дипломатичнi шляхи врегулювання конфлiкту. Прiоритетними для нас e багатостороннi механiзми. Тому ми звернулися за пiдтримкою до ООН, ОБСE, Ради Eвропи та iнших мiжнародних органiзацiй, форумiв та форматiв. Ми будемо дотримуватися цього пiдходу й надалi", - констатував Петро Порошенко.

Президент Петро Порошенко наголосив, що Росiя маe вiдчути потужнiсть мiжнародного права i вiдповiсти за своi злочини. Саме з цieю метою Украiна подала низку позовiв проти РФ у мiжнароднi суди.

"Москва маe вiдчути силу мiжнародного права. Ми iнiцiювали низку справ проти росiйськоi сторони в мiжнародних судах. У деяких з них вже досягнуто значних результатiв", - сказав Глава держави пiд час виступу на загальних дебатах 73-i сесii Генеральноi Асамблеi Органiзацii Об'eднаних Нацiй. За його словами, серед таких - рiшення суду ООН щодо дiяльностi Меджлiсу кримськотатарського народу на окупованому Кримському пiвостровi. "На початку 2017 року Мiжнародний суд ООН наказав Росii скасувати заборону дiяльностi Меджлiсу - представницького органу кримських татар в окупованому Криму. Проте Росiя продовжуe iгнорувати таку ухвалу, нехтуючи не лише своiми мiжнародними зобов'язаннями, а й демонструючи зневагу до самого Суду", - пiдкреслив Петро Порошенко.

"Ще один важливий елемент нашоi справи в Мiжнародному судi - це збиття у 2014 роцi лiтака МН17 та причетнiсть Росii до цiei трагедii. Важливо, що Австралiя та Нiдерланди нещодавно приeдналися до зусиль Украiни притягнути Росiю до вiдповiдальностi за цей злочин", - додав Президент. Глава держави пiдкреслив, що i Украiна, i мiжнародна спiльнота вже вкотре закликають Росiю визнати свою вiдповiдальнiсть та припинити деструктивнi дii як у нашiй державi, так й деiнде. "Ми знаeмо, що правовий шлях e найбiльш тривалим, але впевненi, що зрештою вiн дозволить нам добитися правосуддя", - сказав Петро Порошенко.

Водночас Президент наголосив на важливостi реформування Ради Безпеки Органiзацii, що стане важливим внеском у триваючi в ООН широкомасштабнi змiни. Глава держави зазначив, що у цьому контекстi "ми пiдтримуeмо започаткування мiжурядових переговорiв з метою узгодження тексту вiдповiдного документа та готовi конструктивно долучитися до цього процесу". Петро Порошенко висловив сподiвання, що поточна реформа в областi пiдтримання миру та безпеки, iнiцiйована Генеральним секретарем ООН за пiдтримки Генеральноi Асамблеi, сприятиме пiдвищенню можливостей та швидкостi Органiзацii у питаннi реагування на новi загрози для мiжнародного миру та безпеки. "Украiна повнiстю подiляe пiдхiд Генерального секретаря до миротворчоi дiяльностi Органiзацii у рамках концепцii "Дii з пiдтримання миру". Це своeчасна можливiсть для держав-членiв та керiвництва ООН вжити заходiв, спрямованих на реальнi змiни у миротворчiй дiяльностi ООН", - сказав Президент.

"Наша Органiзацiя потужна рiвно настiльки, наскiльки ми iй це дозволяeмо. Вiдтак, наша повна пiдтримка та мiцна полiтична воля необхiднi для того, щоб дiяльнiсть ООН вiдповiдала реалiям сучасного мiнливого та неспокiйного свiту", - зазначив Глава держави. За його словами, завданням та спiльною вiдповiдальнiстю e збiльшення можливостi ООН для реалiзацii нею наших очiкувань: "Зробити це завдяки глобальному лiдерству, заснованому на спiльних цiнностях - свободi, верховенствi права та терпимостi".

"Росiя пiсля окупацii перетворила Кримський пiвострiв на свою вiйськову базу, яка стала загрозою не лише для Украiни, а й для всього регiону Чорного моря", наголосив Петро Порошенко. "Пройшло майже чотири роки з того часу, як Росiя здiйснила спробу анексii та окупацii Криму i мiста Севастополь. За росiйськоi окупацii Крим перетворився на вiйськову базу, яка загрожуe безпецi та стабiльностi всього Чорноморського регiону", - сказав вiн пiд час виступу на загальних дебатах 73-i сесii Генасамблеi ООН. "Агресивна полiтика Росii разом iз зухвалим використанням летальноi зброi посилюe загрозу", - також акцентував Глава держави. На його переконання, такий стан справ потребуe вiдповiдноi реакцii ГА ООН. "Ми впевненi, що зростаюча мiлiтаризацiя Криму заслуговуe на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральноi Асамблеi. Саме тому пiд час цiei сесii Украiна розраховуe на вашу активну пiдтримку вiдповiдноi резолюцii", - резюмував Президент.

Водночас Петро Порошенко нагадав, що у листопадi цього року ми вшановуватимемо 85-тi роковини одного з найбiльш страшних злочинiв 20-го столiття - Голодомору або масовоi смертi вiд голоду, штучно органiзованого в Украiнi сталiнським режимом. Вiн забрав життя багатьох мiльйонiв украiнцiв. Украiна, як нiхто iнший, знаe цiну цiй трагедii. "У цьому зв'язку хотiв би поновити свiй заклик до Асамблеi вшанувати одну з найбiльших трагедiй в iсторii людства шляхом прийняття вiдповiдноi декларацii", - зазначив Президент.

"Сьогоднi, в умовах, коли майже 850 млн. людей недоiдають, моя держава не може стояти осторонь та готова запропонувати допомогу для вирiшення питань продовольчоi безпеки у свiтi", - пiдкреслив Президент. Вiн нагадав, що у 2019-2021 роках у зв'язку з членством в Економiчнiй i Соцiальнiй Радi ООН на Украiну буде покладено важливу вiдповiдальнiсть. "Базуючись на своeму нещодавньому значному досвiдi, моя краiна докладатиме зусиль для змiцнення ролi Ради в процесi впровадження та огляду виконання Порядку денного у сферi сталого розвитку на перiод до 2030 року, насамперед в умовах конфлiкту та постконфлiктного вiдновлення", - сказав Петро Порошенко та зазначив, що з-помiж 17 Цiлей сталого розвитку Украiна, зокрема, вiтаe iнiцiативи ООН, спрямованi на подолання голоду у свiтi.

Президент окремо наголосив, що з першого дня незаконноi окупацii Автономноi Республiки Крим Росiйською Федерацieю кримськi татари та етнiчнi украiнцi пiддаються репресiям та дискримiнацii. "Зафiксовано безлiч випадкiв убивств, катувань, переслiдувань та арештiв за сфабрикованими звинуваченнями. Список заручникiв та жертв росiйського окупацiйного режиму в Криму зростаe майже щодня. Здаeться, що бути украiнцем чи кримським татарином у сьогоднiшнiх реалiях окупованого пiвострова e кримiнальним злочином", - сказав Глава держави. "Кримського фермера Володимира Балуха арештували та ув'язнили на 5 рокiв за здiймання украiнського прапору над власною оселею. Кримський режисер Олег Сенцов знаходиться за rратами виправноi колонii на пiвночi Росii, вiдбуваючи 20-рiчний термiн за сфабрикованими звинуваченнями", - констатував Петро Порошенко. Вiн зазначив, що обидва незаконно ув'язненi i засудженi украiнськi патрiоти оголосили голодування на знак протесту, тож зараз балансують на межi життя та смертi.

Президент пiдкреслив, що Украiна вдячна свiтовiй спiльнотi за пiдтримку ii спроб звiльнити бранцiв Кремля, що утримуються в росiйських тюрмах, у Криму та на окупованих територiях. "Я глибоко цiную надзвичайний прояв пiдтримки та eдностi по всьому свiту в спробi визволити цих хоробрих людей. На жаль, Кремль залишаeться байдужим до цих звернень мiжнародноi спiльноти i багатьох представникiв росiйськоi iнтелiгенцii", - сказав вiн. У цьому зв'язку Глава Украiнськоi держави закликав краiни-члени ООН докласти бiльше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття вiдповiдноi резолюцii Генеральноi Асамблеi ООН.

Петро Порошенко нагадав, що з початку росiйськоi агресii в 2014 роцi окупанти утримують десятки украiнцiв i на неконтрольованiй територii Донбасу. "Украiнський солдат Сергiй Глондар нiколи не бачив свою наймолодшу доньку, адже 3,5 роки знаходиться в полонi", - з сумом повiдомив Президент. Вiн пiдкреслив, що всi украiнськi пропозицii обмiняти росiйських громадян, засуджених за злочини проти суверенiтету та територiальноi цiлiсностi Украiни, на украiнських, яких тримають як полiтв'язнiв, цiлком iгноруються Росieю. "Це черговий приклад безвiдповiдальностi Росii: спочатку пiдбурювати i надсилати своiх громадян на цю вiйну, а пiзнiше просто покинути iх на призволяще. Ось головна риса сучасноi Росii - iм байдуже", - зазначив Глава держави. "╞м байдуже щодо страждань. ╞м байдуже щодо правди. ╞м байдуже щодо закону. Вони думають, що iх вiйськова мiць та статус в ООН дають на це право", - також додав вiн.

Тож Президент зазначив, що Украiна пiдтримуe зусилля повернути питання прав людини до Ради Безпеки ООН та сприяти тiснiй спiвпрацi мiж усiма органами ООН, залученими до цього. "Ми - тi, хто маe довести, що вони помиляються. Ми - тi, хто маe змусити iх не бути байдужими. А iнакше, навiщо ми тут зiбралися? Iнакше, в чому рiзниця мiж свiтом "до" ООН та свiтом пiсля створення ООН? Неможливо досягти стабiльного миру та безпеки у вiдривi вiд питання щодо прав людини", - сказав Петро Порошенко, зауваживши, що в цiлому Украiна завжди вважала захист прав людини одним з нарiжних каменiв дiяльностi ООН.

Президент Петро Порошенко переконаний, що захищаючи свою територiальну цiлiснiсть та суверенiтет Украiна не лише вiдстоюe своi кордони, а й захищаe весь свiт вiд краiни-агресора Росii та ii зазiхань. "Ми захищаeмо украiнську землю та наш вiльний вибiр, ми протистоiмо вiдроджуванiй неоiмперiалiстичнiй державi, яка хоче подiлити свiт наново, i таким чином ми захищаeмо вiльний свiт", - сказав Глава держави пiд час виступу на загальних дебатах 73-i Генеральноi Асамблеi ООН.

Петро Порошенко з сумом констатував, що нинi украiнцi увiйшли до тiei п'ятоi частини населення свiту, яка переживаe жахи вiйни. "Поки я виступаю, приходять сумнi звiстки про ще одне щойно втрачене людське життя на фронтi - у вiйнi, яку принiс моiй краiнi постiйний член Ради Безпеки ООН. Вчора, як саме i позавчора, ще кiлька сiмей були розбитi горем через загибель своiх близьких пiд час росiйських ворожих атак", - сказав вiн. "Москва робить украiнських дiтей сиротами. Катуe наших патрiотiв у своiх в'язницях. Понад 1,5 мiльйона людей стали внутрiшньо перемiщеними особами. Вони все ще не можуть повернутися до своiх домiвок. Росiя постiйно примножуe людську трагедiю", - також наголосив Президент. Вiн пiдкреслив, що останнiм часом ця трагедiя стала набувати i нового вимiру - екологiчного, адже Росiя отруюe украiнську землю i створюe екологiчнi катастрофи - не лише в окупованому Криму, але й на Донбасi. "Для украiнцiв це повсякденна реальнiсть уже впродовж чотирьох рокiв. Тисячi смертей, руйнування, перемiщення та людськi страждання. Для моiх спiввiтчизникiв цi роки стали надзвичайним тестом - випробуванням на рiшучiсть i солiдарнiсть, стiйкiсть i вiру", - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко закликав свiтову спiльноту пам'ятати про причини вiйни в Украiнi. "Не забуваймо що це за вiйна. Украiна ухвалила суверенне рiшення про власний шлях до вiльного свiту, заснованого на демократичних цiнностях та правилах. Росiя караe Украiну за це. Вбиваe. Руйнуe будинки. Вона бреше у промисловому масштабi. Вона робить вигляд, що Украiна, як i Грузiя, "самi напали на себе", - наголосив вiн. "Чи знаeмо ми, який наступний сусiд Росii "нападе на себе"? Чи буде свiт й далi перебувати в станi "зручного зацiпенiння", сподiваючись, що "наступним буду не я"?", - звернувся
Президент до присутнiх у залi. Глава держави закликав членiв ООН нiколи не забувати, що головною метою ii iснування e "врятувати наступнi поколiння вiд лиха вiйни". "ООН не повинна мовчати, коли цiнностi та принципи, закрiпленi ii Статутом та принципами мiжнародного права, порушуються краiною, що маe право вето. Це не просто виклик, це наш шанс зробити Органiзацiю Об'eднаних Нацiй корисною для всiх людей i реалiзувати таким чином девiз цiei сесii Асамблеi", - наголосив Петро Порошенко.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
27 вересня 2018 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved