Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Президент Украiни про отримання Томосу про автокефалiю ПЦУ

"Цi днi ми запам'ятаeмо назавжди. Ми з вами стоiмо на порозi отримання Томосу. Ми стоiмо на порозi великоi радостi. Ми стоiмо не просто на порозi рiздвяних свят, а - народження украiнськоi автокефальноi церкви", - звернувся Президент Украiни Петро Порошенко до вiруючих, якi зiбралися на молебень у Свято-Успенському Храмi у селi Мирне на Одещинi 28 грудня 2018 року. Президент нагадав, що 15 грудня на об'eднавчому соборi було ухвалено рiшення про створення Православноi Церкви Украiни i було обрано ii предстоятеля. Вiн зазначив, що за плечима сучасних украiнцiв, якi стануть свiдками цiei визначноi iсторичноi подii, стоять сотнi поколiнь украiнцiв, якi лише мрiяли про це. Петро Порошенко пiдкреслив, що Украiна чекала i молилася за це тисячу рокiв. Глава держави також наголосив, що в той день на Софiйськiй площi велика кiлькiсть людей, незважаючи на мороз, прийшли пiдтримати об'eднавчий собор: "Вони були учасниками процесу, бо кожен з них 11 довгих годин поки був собор, молився, щоб Господь послав церквi eднiсть. I Господь почув цю дуже потужну подячну молитву".

"Я хочу подякувати Його святостi Фiларету. Бо та жертовнiсть, яку Його святiсть демонстрував весь цей час... ми просто не маeмо таких прикладiв в iсторii Украiни", - сказав Петро Порошенко. Глава держави також пiдкреслив, що Його святiсть поставив питання створення церкви набагато вище, нiж особисту долю. "Без цього церкву не було б створено", - зауважив вiн. "Багато разiв здавалося, що ситуацiя заходить у глухий кут. I тiльки мудрiсть Його святостi, i мудрiсть вселенська дозволили нам знаходити цю дорогу до нашоi об'eднаноi церкви", - також сказав Президент. Глава держави також подякував Його блаженству митрополиту Макарiю, Його преосвященству владицi Симеону, всiм ieрархам, якi прийняли дуже мудре рiшення. Президент особливо наголосив, що нова украiнська церква йде до всiх iз любов'ю, i той, хто прийняв для себе рiшення залишатись у церквi, яка зберiгаe спiлкування i керiвництво з боку Росii, це iх вибiр. "Нiхто не забороняe вам ходити до церкви i починати службу Божу з молитви за Росiю, якщо це ваш вибiр", - зауважив вiн. Водночас вiн наголосив, що 15 грудня не був завершений процес створення об'eднаноi церкви, навпаки вiн тiльки почався. "I зараз церква потребуe ще бiльше молитви, ще бiльше наших зусиль, ще бiльше добра i ще бiльше любовi", - сказав Президент. "Нехай Господь почуe нашу молитву, нехай Господь допоможе нам", - сказав Петро Порошенко та подякував всiм, хто прийшов на молитву у Свято-Успенському Храмi. Президент зазначив, що сьогоднiшня молитва вiдбулася напередоднi великого християнського свята - Рiздва Христового. "Цього року це свято буде дуже особливим i Святвечiр 6 сiчня 2019 року назавжди увiйде в iсторiю нашоi держави. Так само як увiйшло 15 грудня, коли зiбрався собор об'eднаноi украiнськоi автокефальноi православноi церкви", - наголосив Глава держави.

В свою чергу, святiший Фiларет зазначив, що Украiна протягом тисячi рокiв йшла до незалежностi церкви. Вiн подякував Вселенському Патрiарху Варфоломiю за важливе рiшення та вiдзначив зусилля Президента. "Багато Президентiв, його попередникiв, теж мрiяли i робили все що могли, щоб украiнська церква була визнана. Але не досягли. А ось Петро Олексiйович, завдяки його мудростi, досвiдченостi та волi, досяг. I ми дякуeмо i йому, i Патрiарху Варфоломiю за те, що вони пiшли на такий крок", - наголосив святiший Фiларет. Вiн нагадав, що 6 сiчня украiнська православна церква отримаe Томос: "Це наше велике досягнення. Ми повиннi дякувати за це Боговi... Ми вiрили, що це буде так. I наша вiра виправдалася - ми маeмо сьогоднi eдину украiнську православну церкву. Та церква, яка не хоче бути украiнською, нехай буде в Украiнi, але не украiнською, а росiйською". Святiший Фiларет також закликав украiнцiв до eдностi.

Президент пiдписав Закон "Про прилеглу зону Украiни"

29 грудня 2018 року Президент Петро Порошенко пiдписав Закон Украiни "Про прилеглу зону Украiни", прийнятий Верховною Радою Украiни 6 грудня 2018 року. Метою закону e гармонiзацiя морського законодавства Украiни з законодавством iнших причорноморських держав та iнших держав-учасниць Конвенцii ООН з морського права 1982 року. Також закон спрямований на попередження здiйснення контрабандних операцiй та нелегальних заходiв суден до закритих портiв тимчасово окупованих територiй Украiни. Вiдповiдно до закону, прилегла зона Украiни - це зона вiдкритого моря, яка прилягаe до територiального моря Украiни i зовнiшня межа якого перебуваe на вiдстанi не бiльше 24 морських миль, вiдлiчених вiд вихiдних лiнiй, вiд яких вiдмiряeться ширина територiального моря Украiни. У своiй прилеглiй зонi Украiна здiйснюe контроль, необхiдний з метою запобiгання порушенням митного, фiскального (податкового), iммiграцiйного (мiграцiйного), санiтарного законодавства Украiни у межах територii Украiни, включаючи ii внутрiшнi води, або територiальне море. Контроль здiйснюeться з метою притягнення до вiдповiдальностi за порушення законодавства Украiни, вчиненого у межах територii Украiни, включаючи ii внутрiшнi води, або територiальне море.

Також з метою запобiгання порушенням законодавства Украiни, або притягнення до вiдповiдальностi за його порушення, уповноважений орган, який забезпечуe недоторканнiсть державного кордону та охорону суверенних прав Украiни в ii прилеглiй та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонах може зупиняти судна; оглядати iх; затримувати чи арештовувати судна та/або членiв iх екiпажу, за виключенням вiйськових кораблiв та iнших державних суден, якi використовуються з некомерцiйною метою. Згiдно закону, якщо судно порушило законодавство Украiни i робить спробу зникнути, уповноважений орган маe право переслiдувати таке судно по гарячих слiдах з метою його затримання та притягнення до вiдповiдальностi згiдно з Конвенцieю ООН з морського права 1982 року. Право на переслiдування припиняeться як тiльки переслiдуване судно увiйде в територiальне море держави пiд прапором якоi плаваe судно або будь-якоi третьоi держави. 28 грудня 2018 року Закон набираe чинностi на наступний день пiсля його опублiкування.

Щодо Угоди про асоцiацiю мiж Украiною та Eвропейським Союзом

Пiдписання Угоди про асоцiацiю мiж Украiною та Eвропейським Союзом - це лише початок титанiчноi роботи з iмплементацii взятих на себе зобов'язань. Про це на пiдсумковiй рiчнiй прес-конференцii 29 грудня 2019 року заявила Вiце-прем'eр-мiнiстр з питань eвропейськоi та eвроатлантичноi iнтеграцii Украiни Iванна Климпуш-Цинцадзе. "За пiдсумками дев'яти мiсяцiв, ми можемо говорити про те, що тi завдання, якi були запланованi на 2018 рiк згiдно з Угодою про асоцiацiю, виконанi приблизно на 50%", - повiдомила Вiце-прем'eр-мiнiстр. За ii словами, одночасно Украiна продовжувала виконувати частину завдань Угоди, не реалiзованих протягом попереднiх рокiв: "Тобто сумарний результат виконання УА суттeво зростаe". Iванна Климпуш-Цинцадзе нагадала, що наприкiнцi лютого цього року була ухвалена Урядово-парламентська дорожня карта з 57 eвроiнтеграцiйних законопроектiв на 2018-2019 роки. 10 з них Верховна Рада ухвалила повнiстю i 10 ≈ в першому читаннi. Крiм того, в 2018 роцi украiнський Парламент розпочав критично важливий процес закрiплення в Конституцii курсу на eвропейську та eвроатлантичну iнтеграцiю.

"Сподiваюсь, що в лютому ми побачимо пiдсумкове голосування щодо цих змiн i матимемо цей дороговказ конституцiйним. Це дозволить убезпечитися вiд змiн полiтики значно серйознiше, нiж iншi заходи", ≈ пiдкреслила Вiце-прем'eр-мiнiстр. Вона, зокрема, зазначила, що цьогорiч, завдяки урядовому Плану заходiв з виконання Угоди про асоцiацiю, повнiстю переглянуто блок зобов'язань у сферi митноi полiтики. Це дозволило затвердити Дорожню карту приeднання Украiни до спiльноi транзитноi процедури EС/EАВТ, а також розробити комплексне законодавство, яке iмплементуe Конвенцii про спiльний режим транзиту та про спрощення формальностей у торгiвлi товарами, а також Митний кодекс EС. У пiдсумку дорожня карта маe стати основою реформування всiei митноi системи. Попри це, Верховна Рада все ще маe ухвалити рiшення про створення iнституту уповноваженого економiчного оператора та змiни до Митного кодексу щодо захисту прав iнтелектуальноi власностi при митному оформленнi товарiв. Також в Украiнi необхiдно запровадити eвропейськi принципи банкiвського нагляду, дiяльностi кредитних спiлок та захисту iнвесторiв вiд зловживань на ринках капiталу."Велика кiлькiсть наших колег у Парламентi, на жаль, безвiдповiдально ставляться до цих завдань i задекларованих полiтичними силами намiрiв руху до Eвропи. Водночас, не можу потiшитися й тим, що для всiх колег в Урядi це e великим прiоритетом", - сказала Вiце-прем`eр-мiнiстр.

З iншого боку, вона висловила розчарування через вiдсутнiсть прогресу у пiдписаннi Угоди АСАА (так званоi "угоди про безвiз для нехарчовоi продукцii"), - де основна роль маe бути вiдiграна стороною EС. Минулого тижня Iванна Климпуш-Цинцадзе та Комiсар EС з питань внутрiшнього ринку та послуг, промисловостi, пiдприeмництва та малого i середнього бiзнесу Ельжбета Бeньковська узгодили отримання вiд EС вичерпного перелiку завдань, якi маe виконати Украiна для початку офiцiйних переговорiв щодо пiдписання цього документа. Вiце-прем'eр-мiнiстр також звернула увагу на зростання експорту до краiн EС, який за пiдсумками сiчня-жовтня 2018 року сягнув 14,6 мiльярдiв доларiв США. Це на 2 мiльярди бiльше, нiж за той самий перiод минулого року. "Це означаe, що ми приблизно на 16% пiдвищили за цей час своi показники експорту до EС. Бiльше того, на даний момент ми маeмо близько 700 украiнських пiдприeмств, якi можуть експортувати до краiн EС. Можемо порiвняти це з понад 200 пiдприeмствами, якi мали таку можливiсть у 2016 роцi", ≈ пiдкреслила представниця Уряду.

Американський телеканал CNN виправив помилкове позначення м.Сiмферополь

02 сiчня 2019 року пiсля оперативного звернення Посольства Украiни у США та закликiв вiд украiнськоi та iноземноi аудиторii американський телеканал CNN виправив некоректне позначення приналежностi украiнського мiста Сiмферополь до Росiйськоi Федерацii. "Ми сподiваeмося, що нашi друзi з CNN будуть краще перевiряти факти та вибирати контент. Сiмферополь e украiнським мiстом на Кримському пiвостровi, окупованому Росieю. Не слiдуйте росiйському сценарiю", -йшлося у повiдомленнi Посольства. Пiсля виправлення помилки, в свою чергу, Посольство Украiни в США подякувало командi американського каналу за вчасну реакцiю та взаeмодiю, яка стала на завадi черговим спробам поширення дезiнформацii росiйськими офiцiйними структурами.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
03 сiчня 2019 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved