Sacramento Weekly
                                    Russian American Newspaper / Business Directory / Classified / Advertising
Home
Business directory
Classified
Advertising
About Us

 

 


facebook.com/SacramentoWeekly

 

Get the latest news on your email !
Subscribe Now | Подписаться
 Archive
Read newspaper online / Читать газету

Consulate General of Ukraine in San Francisco

 

Президент разом з дружиною вшанували пам'ять Героiв Крут

29 сiчня 2019 року Президент Украiни Петро Порошенко разом iз дружиною Мариною Порошенко вшанували пам'ять Героiв Крут в 101-у рiчницю бою поблизу залiзничноi станцii "Крути", коли декiлька сотень курсантiв i студентiв стримували наступ на Киiв армii бiльшовикiв, обороняючи украiнську державнiсть. Бiля Пам'ятного Хреста Героям Крут та уздовж алеi, що веде до Свято-Миколаiвськоi церкви на Аскольдовiй могилi, були вишикуванi воiни Почесноi варти. Глава держави разом з дружиною поклали букети квiтiв до пам'ятника. До Пам'ятного Хреста було встановлено кошик квiтiв вiд Президента Украiни з написом на стрiчцi нацiональних кольорiв "Героям Крут вiд украiнського народу". Президентське подружжя також встановило свiчки у пам'ять про юних героiв у Свято-Миколаiвськiй церквi. В урочистiй церемонii покладання квiтiв до Пам'ятного Хреста Героям Крут взяли участь Голова Верховноi Ради Украiни Андрiй Парубiй, народнi депутати Украiни, члени Уряду, ветерани АТО. Присутнi вшанували подвиг украiнських юнакiв хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гiмн Украiни, пiсля чого воiни Почесноi варти пройшли урочистим маршем повз Пам'ятний Хрест Героям Крут.

У своeму зверненнi до Украiнського народу у зв'язку з Днем пам'ятi Героiв Крут Президент Украiни наголосив, що ми вшановуeмо подвиг молодих патрiотiв Украiни, якi у далекому 1918 роцi мужньо стали до бою з московсько-бiльшовицькими загарбниками та вiддали життя за свободу рiдного краю. Пiсля усiх драматичних подiй ХХ столiття, пiсля нашоi Революцii Гiдностi, нинi, коли на сходi держави продовжуeться неоголошена вiйна, жертовнiсть Крутян стаe для нас все бiльш близькою та зрозумiлою. Ми добре вивчили уроки iсторii, перед лицем реальноi загрози зробили належнi висновки ≈ створили та день за днем усiм украiнським загалом плекаeмо нашу армiю, яка надiйно тримаe оборону. Ми вистояли. I на сьогоднi це одна iз наших головних спiльних перемог. У своiй справедливiй боротьбi ми спираeмося на надiйну солiдарну пiдтримку мiжнародних партнерiв, якi вiдтепер не лише впроваджують полiтику санкцiй, що стримуe агресора, а й надають Украiнi допомогу оборонною зброeю. Росiйська верхiвка це добре розумie, а тому використовуe новi бруднi методи та стратегii гiбридноi вiйни. До бойових дiй додалася потужна iнформацiйно-когнiтивна вiйна, яка ведеться з не меншою наполегливiстю та цинiзмом. Це ≈ загроза такого ж рiвня, як i прямий збройний напад. Ворог пiдступно дie через пiдконтрольнi йому засоби масовоi комунiкацii та агентiв впливу всерединi краiни з конкретною метою ≈ переконати украiнцiв, що ми вже програли, що нам не вдалися реформи, а eвропейський вибiр був помилкою, що справжнiй ворог украiнцiв не Росiя, а украiнська держава та чинна влада. Маючи гiркий досвiд поразок нацiонально-визвольних змагань на початку ХХ столiття, ми даватимемо рiшучу вiдсiч будь-яким спробам посiяти в краiнi зневiру, розбрат, хаос та анархiю. Eднання всiх украiнцiв у цей тривожний час e головною передумовою збереження держави та наближення перемоги. Тiльки вiд нас iз вами залежить, щоб тяжке минуле у московському ярмi нiколи не повторилося. Бо злочинна сутнiсть Росii та ж сама, що i столiття тому. Переконаний ≈ велична звитяга Героiв Крут завжди житиме у серцях украiнцiв. Хай же вона править за приклад для кожного з нас.
Слава Украiнi!
Героям слава!

Щодо робочого вiзиту Президента Украiни до Швейцарськоi Конфедерацii та участi у Давоському форумi


23-24 сiчня 2019 року вiдбувся робочий вiзит Президента Украiни Петра Порошенка до Швейцарськоi Конфедерацii, в ходi якого Глава держави разом з членами офiцiйноi делегацii Украiни вiдвiдав 49-те Щорiчне засiдання Всесвiтнього економiчного форуму (ВЕФ) в м. Давос, а також провiв низку двостороннiх зустрiчей з керiвниками держав та урядiв й очiльниками мiжнародних органiзацiй. У рамках вiзиту Глава держави взяв участь у Неформальному засiданнi свiтових економiчних лiдерiв (IGWEL) "Перехiдний етап або переломний момент для Eвропи" та в якостi лiдера дискусii - в iнтерактивнiй сесii ВЕФ на тему "Стратегiчний прогноз щодо Центральноi та Схiдноi Eвропи", а також виступив на "Украiнському снiданку" у Давосi. Пiд головуванням Президента Украiни у Давосi вiдбулося засiдання Нацiональноi iнвестицiйноi ради.

Впродовж Щорiчного засiдання ВЕФ Глава держави провiв двостороннi зустрiчi з Директором-розпорядником МВФ К.Лагард, Генеральним секретарем ООН А.Гутеррiшем, Заступником Голови КНР В.Цiшанeм, Президентом Бразилii Ж.Болсонаро, Президентом Литви Д.Грiбаускайтe, Федеральним канцлером ФРН А.Меркель, Президентом Швейцарськоi Конфедерацii У.Маурером, Президентом EБРР С.Чакрабартi та Президентом Мiжнародного комiтету Червоного Хреста П.Маурером, а також з представниками дiлових кiл, зокрема, керiвництвом компанiй "Marubeni" i "ArcelorMittal", та Головним виконавчим директором i засновником наукового центру "Jigsaw". Президент Украiни дав iнтерв'ю провiдним украiнським та свiтовим iнформацiйним агентствам, зокрема "Bloomberg", "CNN" i "Die Weltwoche".

Мiнiстр закордонних справ Украiни Павло Клiмкiн, окрiм участi у заходах по лiнii Глави держави, також провiв окремi двостороннi зустрiчi з Мiнiстром закордонних справ Канади Х.Фрiланд i Мiнiстром закордонних справ Польщi Я.Чапутовичем. Мiнiстр взяв участь у Неформальному засiданнi свiтових економiчних лiдерiв на тему "Зберiгаючи довiру у кiберпросторi" та сесii ВЕФ "Цифрова демократiя: громадяни проти технологiй" (у якостi панелiста). Вiн також вiдвiдав "Украiнський снiданок", "Slate Foreign Policy Lunch" на запрошення старшого редактора газети "The Washington Post" та сесii ВЕФ з питань нового свiтового порядку, дiджиталiзацii економiки, енергетичноi безпеки, розвитку фiнансових та монетарних систем тощо. Мiнiстр дав iнтерв'ю видавництвам "Deutsche Presse-Agentur" та "Wall Street Journal".

У ходi вказаних заходiв украiнською стороною акцентувалося на важливостi об'eднання зусиль для захисту демократii, а також змiцнення мiжнародноi коалiцii на пiдтримку Украiни для вiдновлення територiальноi цiлiсностi нашоi держави у мiжнародно-визнаних кордонах. Приверталась увага до триваючоi агресii з боку Росii та викликiв, якi постають перед Украiною, в тому числi, пов'язаних iз загрозою поширення популiзму, в контекстi пiдготовки та проведення виборiв у поточному роцi та захисту кiберпростору вiд iнформацiйних загроз. Було закликано до посилення тиску на РФ для започаткування переговорного процесу щодо пошуку шляхiв мирного врегулювання ситуацii на сходi Украiни, а також реалiзацii iнiцiативи Украiни з розгортання миротворчоi мiсii пiд егiдою ООН, що сприятиме iмплементацii Мiнських домовленостей. Глава держави акцентував на основних досягненнях Украiни на шляху проведення низки важливих реформ, активiзацii та успiшностi iх впровадження для створення бiльш сприятливого пiдприeмницького середовища та наголосив на додаткових iнвестицiйних можливостях нацiональноi економiки у сферах агропромислового комплексу, IТ-iндустрii, машинобудування, логiстики тощо.

Участь офiцiйноi делегацii Украiни на чолi з Президентом у заходах ВЕФ та проведення низки двостороннiх зустрiчей дозволили привернути увагу до необхiдностi подальшоi консолiдацii зусиль мiжнародноi спiльноти для протидii гiбриднiй вiйнi РФ та змiцнення суверенiтету нашоi держави. У ходi зустрiчей свiтовi лiдери та керiвники мiжнародних органiзацiй висловили свою рiшучiсть й надалi сприяти Украiнi у проведеннi структурних реформ та вiдновленнi ii територiальноi цiлiсностi. Украiнською стороною представлено ключовi досягнення на шляху реалiзацii послiдовних системних структурних перетворень в Украiнi, поiнформовано про вiдновлення економiчного зростання, розширення ринкiв збуту. До iноземних бiзнесових та iнвестицiйних кiл було донесено сигнали щодо полiпшення iнвестицiйного клiмату та активноi дiяльностi Уряду у напрямку залучення мiжнародних iнвестицiй для реалiзацii масштабних iнфраструктурних проектiв.

У ходi зустрiчi з Директором-розпорядником МВФ К.Лагард було висловлено задоволення станом розвитку спiвпрацi Украiна √ МВФ та початком реалiзацii новоi програми "Стенд-бай". Обговорено перспективи економiчного зростання Украiни у 2019 р., зокрема, пiдкреслено, що дефiцит державного бюджету, iнфляцiя, золотовалютнi резерви вiдповiдають параметрам, передбаченим домовленостями спiвпрацi з МВФ. Главою держави було повiдомлено про заходи, якi вживаються з метою реформування податковоi та митноi сфер, забезпечення стабiльностi та ефективностi фiнансового сектору, проведення великоi та малоi приватизацii. К.Лагард вiдзначила лiдерство Президента у втiленнi реформ в Украiнi та висловила впевненiсть в успiшнiй реалiзацii всiei програми спiвпрацi з Фондом протягом 2019 року.

Впродовж зустрiчi з Генеральним секретарем ООН А.Гутеррiшем детально обговорено поточний розвиток подiй на тимчасово окупованих територiях Украiни та перспективи розгортання повноцiнноi багатонацiональноi миротворчоi мiсii пiд егiдою ООН на Донбасi. А.Гутеррiшем пiдтверджено готовнiсть продовжити вживати заходи з надання гуманiтарноi допомоги внутрiшньо перемiщеним особам, а також постраждалому цивiльному населенню Донбасу. Розглянуто шляхи забезпечення виконання вiдповiдних резолюцiй Генеральноi Асамблii ООН щодо ситуацii з правами людини в Криму, а також демiлiтаризацii пiвострова. Окрему увагу було придiлено наслiдкам агресii РФ проти Украiни в районi Чорного та Азовського морiв. Наголошено на необхiдностi негайного звiльнення Росieю украiнських морякiв, суден та забезпечення вiльного судноплавства Керченською протокою вiдповiдно до мiжнародного права. Детально обговореноо питання звiльнення украiнських заручникiв, якi незаконно утримуються в Росii, та забезпечення постiйного монiторингу вiдповiдними мiжнародними механiзмами ситуацii з правами людини в Криму.

Президент Украiни привiтав Федерального канцлера ФРН А.Меркель у зв'язку з набуттям Нiмеччиною з 1 сiчня 2019 р. повноважень непостiйного члена Ради Безпеки ООН. Наголошено на важливостi реалiзацii iнiцiативи Украiни з розгортання миротворчоi мiсii пiд егiдою ООН, що сприятиме iмплементацii Мiнських домовленостей. Главою держави висловлено вдячнiсть за зусилля Нiмеччини для мiнiмiзацii ризикiв загострення Росieю ситуацii в акваторii Чорного та Азовського морiв, забезпечення свободи судноплавства в регiонi та безумовного i негайного звiльнення украiнських морякiв. Обговорено також питання запобiгання росiйському втручанню у президентськi вибори в Украiнi. А.Меркель вiдзначила реформи в Украiнi та важливiсть iх продовження за комплексом визначених напрямкiв. Окремо обговорено ризики для енергетичноi безпеки EС.

В рамках зустрiчi iз Заступником Голови Китайськоi Народноi Республiки В.Цiшанeм вiдзначено традицiйно дружнiй характер вiдносин мiж Украiною та Китаeм, якi базуються на принципах взаeмноi поваги до суверенiтету i територiальноi цiлiсностi двох краiн. В.Цiшанeм пiдтверджено незмiннiсть позицii, яка полягаe в повнiй пiдтримцi незалежностi, суверенiтету та територiальноi цiлiсностi Украiни в рамках ii мiжнародно-визнаних кордонiв. Вiдзначено зростання рiвня довiри та взаeморозумiння, що e основою для змiцнення стратегiчного партнерства мiж двома краiнами. Пiдтверджено домовленiсть про продовження розвитку двосторонньоi торговельно-економiчноi та iнвестицiйноi спiвпрацi, зокрема у контекстi проведення у 2019 р. чергового засiдання Украiнсько-китайськоi Мiжурядовоi комiсii зi спiвробiтництва. Також обговорено напрямки участi Украiни у реалiзацii iнiцiативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Глава держави запросив Президента Федеративноi Республiки Бразилiя Ж.Болсонаро вiдвiдати Украiну з вiзитом. Наголошено на важливостi вiдновлення повномасштабного двостороннього спiвробiтництва за усiма напрямками, що становлять взаeмний iнтерес. Обговорено перспективи активiзацii торговельно-економiчноi спiвпрацi, у першу чергу у вiйськово-технiчнiй, iнвестицiйнiй, енергетичнiй, науково-технiчнiй та iнших сферах. Досягнутi домовленостi про проведення ближчим часом чергового засiдання Мiжурядовоi комiсii з питань торговельно-економiчного спiвробiтництва. Пiдтверджена зацiкавленiсть у вiдновленнi низки промислових, енергетичних, iнфраструктурних та iнших проектiв, що були ранiше призупиненi. Вiдзначено необхiднiсть пiдвищення рiвня координацii мiж двома краiнами в рамках мiжнародних органiзацiй, передусiм ООН. Ж.Болсонаро висловив пiдтримку незалежностi, суверенiтету та територiальноi цiлiсностi Украiни.

У ходi зустрiчi iз Президентом Литви Д.Грiбаускайтe висловлено вдячнiсть за послiдовну пiдтримку нашоi краiни з боку Литви та вiдповiднi значнi особистi зусилля Д.Грiбаускайтe, а також за допомогу литовськоi сторони для Донбасу та украiнського Приазов'я, якi страждають вiд триваючоi росiйськоi агресii. Вiдзначено необхiднiсть подальшого консолiдованого мiжнародного тиску на Росiю у вiдповiдь на акт агресii РФ проти украiнських кораблiв та захоплення в полон украiнських морякiв. Глава держави подякував за рiшучу позицiю Литви щодо необхiдностi запровадження нового "азовського пакету" санкцiй EС проти Росii. Було також обговорено виклики, пов'язанi з втручанням Росii у виборчi процеси в Украiнi та Литвi, та шляхи протидii iснуючим загрозам.

З Президентом Мiжнародного комiтету Червоного Хреста (МКЧХ) П.Маурером скоординовано подальшi кроки у питаннi звiльнення украiнських морякiв, якi були захопленi Росieю в результатi чергового акту агресii у листопадi 2018 року та вiдповiдно до мiжнародного гуманiтарного права мають статус вiйськовополонених. Президентом Украiни висловлено прохання стосовно вжиття МКЧХ всiх можливих заходiв для дотримання Росieю прав i свобод украiнських вiйськовослужбовцiв, що гарантованi мiжнародним правом. Глава держави також закликав МКЧХ посилити зусилля для звiльнення всiх украiнських заручникiв, включно з Олегом Сенцовим, Романом Сущенком та Володимиром Балухом. Висловлено подяку Президенту МКЧХ за зусилля, якi докладаються Комiтетом для подолання гуманiтарних наслiдкiв триваючоi росiйськоi агресii. Вiдзначено, що гуманiтарна операцiя в Украiнi залишаeться однieю з прiоритетних для МКЧХ у свiтi.

У ходi зустрiчi з Президентом Швейцарii У.Маурером вiдзначено зростання iнтересу швейцарського бiзнесу до Украiни, стабiльну динамiку двостороннього товарообороту та входження Швейцарii до кола ключових краiн-iнвесторiв в украiнську економiку. Пiдписано Протокол мiж Урядом Украiни i Швейцарською Федеральною Радою про внесення змiн до Конвенцii мiж Урядом Украiни i Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвiйного оподаткування стосовно податкiв на доходи i на капiтал та Протоколу до неi. Домовлено продовжити взаeмодiю мiж компетентними органами у питаннi повернення активiв, якi були незаконно виведенi з Украiни колишнiми високопосадовцями. У.Мауреру висловлено вдячнiсть за допомогу, яка надаeться Швейцарieю для подолання гуманiтарних наслiдкiв триваючоi росiйськоi агресii. Глава держави запросив Президента Швейцарii здiйснити вiзит в Украiну.

У ходi засiдання Нацiональноi iнвестицiйноi ради пiд головуванням Президента Украiни наголошено на незворотностi реформ в нашiй державi та iх результативностi, збiльшеннi iнвестицiй i довiрi iнвесторiв до Украiни та бiзнес-середовища у нiй. Вiдзначено темпи економiчного зростання на рiвнi 3,4% та досягнення прозоростi в банкiвському секторi, пiдписання у сiчнi ц.р. Угоди про вiльну торгiвлю з Iзраiлем, завершення процедури створення Антикорупцiйного суду тощо. Пiдписано Угоду мiж норвезькою компанieю "NBT", французькою компанiю "Total Eren" та Eвропейським банком реконструкцii та розвитку (EБРР) щодо проекту "Сиваш", якою передбачено фiнансування у розмiрi 150 млн. eвро на будiвництво найбiльшоi вiтровоi електростанцii в Украiнi та однiei з найбiльших вiтроелектростанцiй Eвропи загальною вартiстю близько 400 млн. eвро. Президент EБРР С.Чакрабартi, пiдкреслюючи важливiсть пiдписаноi Угоди, вiдзначив ефективнiсть проведення Украiною реформ в енергетичному секторi, з урахуванням стандартiв EС, вiдкритiсть нашоi держави для бiзнесу та привабливiсть для iноземних iнвесторiв, лiдерство Украiни в сферi вiдновлювальноi енергетики. Крiм того, Засновником i Головним виконавчим директором компанii "Horizon Capital" О.Кошарною повiдомлено про створення нового фонду у 200 млн. дол. США для забезпечення iнвестицiй в Украiну.

Пiд час зустрiчi Мiнiстра закордонних справ Украiни П.А.Клiмкiна з Мiнiстром закордонних справ Канади Х.Фрiланд вiдбувся обмiн думками щодо свiтових та внутрiшнiх полiтичних процесiв, зокрема, у контекстi проведення виборiв у обох краiнах. Було обговорено пiдготовку до третьоi Мiжнародноi конференцii з питань реформ в Украiнi, проведення якоi заплановано в Канадi у червнi ц.р. У ходi зустрiчi Мiнiстра Павла Клiмкiна з Мiнiстром закордонних справ Польщi Я.Чапутовичем йшлося про шляхи поглиблення украiнсько-польськоi взаeмодii за результатами спiльного вiзиту 15 сiчня 2019 року Мiнiстрiв закордонних справ краiн Балтii, Польщi та Украiни на Донбас. Домовлено про подальшi контакти на мiнiстерському рiвнi на найближчу перспективу.

Щодо ненадання iнформацii про реальний стан здоров'я поранених вiйськовослужбовцiв ВМС Украiни, незаконно захоплених в росiйський полон

28 сiчня 2019 року Мiнiстерство закордонних справ Украiни висловило рiшучий протест у зв'язку iз ненаданням iнформацii про реальний стан здоров'я поранених вiйськовослужбовцiв ВМС Украiни, незаконно захоплених в полон 25 листопада 2018 року в районi Керченськоi протоки росiйськими окупацiйними вiйськами. Незважаючи на неодноразовi звернення та вимоги украiнськоi сторони щодо необхiдностi iнформування Украiни про стан здоров'я украiнських вiйськовослужбовцiв, а також у зв'язку з появою iнформацii про погiршення стану iхнього здоров'я, росiйська сторона так i не надала жодноi iнформацii з цього приводу. МЗС Украiни розцiнюe зазначенi дii Росii виключно як свiдоме приховування реального стану здоров'я украiнських вiйськовополонених. Вимагаeмо вiд росiйськоi сторони невiдкладно надати вiдомостi про стан здоров'я украiнських вiйськовополонених, а також негайно забезпечити iх необхiдною квалiфiкованою медичною допомогою. Вкотре наголошуeмо, що Росiя повинна поводитися iз захопленими украiнськими вiйськовослужбовцями у повнiй вiдповiдностi до iхнього статусу вiйськовополонених згiдно з Третьою женевською конвенцieю про поводження з вiйськовополоненими 1949 року. Закликаeмо свiтову спiльноту, мiжнароднi правозахиснi iнституцii вжити всiх можливих заходiв з метою звiльнення та повернення в Украiну украiнських вiйськовополонених, якi незаконно утримуються в пенiтенцiарних закладах Москви.

Генеральне консульство Украiни в Сан-Франциско
30 сiчня 2019 року

Copyright @ 2006 Sacweekly.com. All rights reserved